(040) 234 8000

De Jonkvrouw te Geldrop

Een ambitieus plan met als doel om tussen het spoor en het park De Beekweide een groene, veilige en sociale woon- en leefomgeving te creëren

TOURNOOIVELD

diederendirrix

22.000 m2

Plandeel 1: 38 zorgstudio's
Plandeel 2: 28-35 wooneenheden voor PG patiënten
Plandeel 3: 80-84 betaalbare huurappartementen,
ontmoetingsruimte en gezondheidscentrum
Plandeel 4: 69 appartementen vrije sector

samenspraak
klankbordgroep