Volg ons op: (040) 234 8000

De dynamiek van herstructurering

Wat begint bij een plan voor een uniek gebouw, kan leiden tot een complete gebiedsontwikkeling. Herstructureringsopgaven kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, politieke gevoeligheden en uiteenlopende – vaak tegenstrijdige – belangen van diverse partners. Het gaat niet om één of meerdere gebouwen, maar om het geheel. Om de verbinding tussen alle aanwezige onroerende elementen én belanghebbenden. Het gaat over integrale conceptontwikkeling, die verder gaat dan alleen de investeringskosten. Ook de exploitatie van het gebied op lange termijn is van essentieel belang. Met als doel meerwaarde creëren voor een wijk, dorpskern, centrum of binnenstedelijk gebied.

Laride beschikt over een helicopterview om – rekening houdend met alle belangen – de kwaliteit in een leefgebied te behouden of te verbeteren. Wij zien het als onze taak om de belangen van de verschillende partijen op elkaar af te stemmen om tot consensus te komen. Het is een dynamisch proces van geven en nemen, waarbij het gaat om zowel de inhoudelijke plannen als de samenwerkingsverbanden. Wij wegen de individuele belangen zorgvuldig af en toetsen deze in het belang van de gezamenlijke opgave.

Referenties

Nieuw MFA voor Hapert

Multifunctionele Accommodatie verenigt sociale activiteiten tot warm Hart voor Hapert

Woningen Weverspoort, Helmond

Binnenstedelijke herstructurering

Woonpark Picus West, Eindhoven

Industriegebied wordt bijzondere woonomgeving

Berglaren en Molenakker, Gemert

Nieuwe wijken met behoud van bestaand karakter