Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Berend Swinkels
Berend Swinkels
Partner - directielid
06 - 30 033 640
Maarten van Nuenen
Maarten van Nuenen
Vastgoedadviseur
06 - 22 688 972
Rutger Van Munster
Rutger Van Munster
Projectleider
06 - 29 045 876

Planmatig onderhoud voor toekomstbestendige huisvesting

"Een goed onderbouwde keuze maken bij planmatig onderhoud wordt steeds belangrijker. Strategie is leidend, techniek is ondergeschikt."

Laride ondersteunt gebouweigenaren bij het beheersbaar maken van hun onderhoudsactiviteiten en -kosten op korte en lange termijn. Wij brengen de technische staat in kaart en adviseren over het vervolgtraject. Ook het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan of het initiëren van kwaliteitsimpulsen is ons op het lijf geschreven.

U kunt bij ons terecht voor onder meer:

  • het uitvoeren van conditiemetingen volgens NEN 2767
  • het uitvoeren en opstellen van MJOP's
  • strategische onderhoudsadvies
  • onderhoudscoördinatie
  • het opstellen en uitwerken van O-Prognoses
  • inspecties
  • budgetaanvragen gemeente
  • contractbeheer
  • aansturing in het kader van gebouwonderhoud

Conditiemetingen volgens NEN 2767

Laride heeft geïnvesteerd in kennisverdieping op het gebied van onderhoud en beheer. Maarten van Nuenen heeft het certificaat behaald voor het uitvoeren van conditiemetingen conform de NEN 2767 norm. Deze projectleider/inspecteur wordt ingezet om op een gestructureerde en genormaliseerde wijze de conditie van installaties en bouwkundige elementen te bepalen voor bijvoorbeeld het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen. Als pilot hebben wij voor Wooninc. de conditie van 600 woningen in kaart gebracht. Na deze succesvolle pilot waren de volgende opdrachten al snel een feit.
Voor woningcorporatie Wooninc. hebben wij de onderhoudsstaat van al haar bijzonder bezit (ca. 5.000 wooneenheden) in kaart gebracht. Deze gegevens worden in een 3-jarige cyclus ververst.
In het kader van doordecentralisatie van het buitenonderhoud in het primair onderwijs is een conditiemeting uitgevoerd voor de 60 schoolgebouwen van betrokken schoolbesturen in Zeeuws-Vlaanderen.

Doordecentralisatie en strategisch onderhoud

Sinds januari 2014 zijn wij partner in onderhoud voor SKOzoK en verantwoordelijk voor alle operationele en strategische onderhoudsvraagstukken van een 30-tal scholen. Ook adviseren wij andere schoolbesturen in de te nemen maatregelen en beleidskeuzes vanwege de doordecentralisatie per 1 januari 2015. Laride ondersteunt bij het inzichtelijk maken van de onderhoudsopgave, waardoor opdrachtgevers gefundeerd hun onderhoudsplannen en de bijbehorende budgetten kunnen verantwoorden. Ook denken wij mee in creatieve oplossingen om onderhoud te organiseren of te outsourcen.