Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Maarten van Nuenen
Maarten van Nuenen
Vastgoedadviseur
06 - 22 688 972

Vroeg nadenken over beheer en exploitatie

Het is belangrijk om in een vroeg stadium de juiste afwegingen te maken ten aanzien van beheer en exploitatie. Want eenmaal in gebruik, gaan de huisvestingslasten en exploitatiekosten tellen. Deze jaarlijkse lasten zijn vaak over de gehele levensduur hoger dan de nieuwbouwkosten.

Wij houden al zeer vroeg in een nieuwbouwproces rekening met alle beheer- en exploitatieaspecten, waardoor het gebouw optimaal wordt afgestemd op een rendabel gebruik. Bij bestaande gebouwen adviseren wij over de optimalisatie van het gebruik, de beperking van gebruikslasten en de samenwerking tussen partijen.

Laride adviseert opdrachtgevers – zeker in multifunctionele complexen – de juiste keuzes te maken. Daarbij besteden wij veel aandacht aan de gestructureerde vertaling van verwachtingen in heldere convenanten en werkbare contracten.

Referenties

MFA De Loop'r, Olland, gemeente Meierijstad

Integrale aanpak voor haalbaarheid