Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

René Clijsen
René Clijsen
Strategisch adviseur
06 - 53 737 650
Opdrachtgever

Dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken Fontys Hogescholen, Eindhoven

Rol Laride

Procesmanagement, Directievoering, Toezicht

Ingebruikname

2014

Transitie leeromgeving Fontys Hogeschool Communicatie

Visiedocument leidt tot eigentijds studielandschap waarin samenwerking centraal staat

De fysieke omgeving van Fontys Hogeschool Communicatie sloot niet langer aan bij de opleiding en het beroepenveld waar studenten terecht komen. Thema’s als samenwerking, transparantie en kennisdeling stonden centraal in de transformatie. Vanuit de onderwijsvisie en het vak communicatie is gewerkt aan een visiedocument dat uiteindelijke leidde tot een eigentijdse studieomgeving, passend bij de opleiding.

Van visiedocument naar huisvestingsconcept

Laride begeleidde de sessies om te komen tot een visiedocument en heeft dat vervolgens vertaald naar een programma van wensen. In verschillende sessies is stilgestaan bij vragen als ‘wat wil je met je onderwijs?’ of ‘hoe wil je samenwerken?’. Dit was de basis van waaruit het huisvestingsconcept is ontwikkeld. "Laride durfde kritische vragen te stellen en kwam met goede ideeën. Dat heeft ons verder gebracht, dan we van te voren bedacht hadden", aldus Patrick Eckringa, directeur Fontys Hogeschool Communicatie.

Transitie fysieke omgeving

Het transitieproces om te komen tot passende huisvesting stond onder behoorlijke druk. In februari 2014 vonden de eerste visiesessies plaats in de wetenschap dat vóór 1 januari 2014 de verbouwing klaar moest zijn. “Dankzij de intensieve samenwerking, de gedegen voorbereiding en de harde deadline, is de verbouwing in 2 weken geklaard”, zegt JacquelineTeunissen, MT-lid en portefeuillehouder huisvesting. “De hulp en inzet van Maarten Sars van Laride was daarbij onmisbaar. Hij hield het hoofd koel en loste alles direct op. De planning was heilig en hij regelde dat iedereen zich daaraan hield. Het feit dat je maar een beperkte tijd hebt, speelt dan ook wel in je voordeel. Je moet door!”

Waardering

Om de beleving van de nieuwe werkplekken te kunnen meten is er voor de verbouwing een 0-meting gehouden. Hierin waardeerden studenten hun oude werkplek met een 5.91 en docenten/medewerkers met een 6.09. Uit een recente meting blijkt dat de waardering voor de nieuwe werkplekken is gestegen naar respectievelijk 6.54 en 7.8. Eckringa: “Een mooi resultaat, zeker onder de medewerkers voor wie de veranderingen in werkplek het grootst zijn.”