(040) 234 8000
Opdrachtgever

Helpt Elkander, Nuenen

Rol Laride

Proces- en projectmanagement


Aantal m2

600

Ingebruikname

2013

Architect

Van den Pauwert Architecten, Eindhoven

Transformatie kantoor Helpt Elkander in Nuenen

Hoge esthetische waarde op klein oppervlak vraagt om uitgekiende detaillering

Voor de nieuwe huisvesting van woningbouwvereniging Helpt Elkander in Nuenen is een bestaand kantoorpand getransformeerd tot een open en transparant kantoorgebouw. Van den Pauwert Architecten heeft daartoe een vrij extreme ingreep gedaan. De architecten hebben de gevel vervangen door een geheel glazen vliesgevel, zodat er een sterke visuele interactie is tussen de corporatie en de Nuenense gemeenschap. De missie & visie van Helpt Elkander ligt ten grondslag aan het ontwerp, zodat de huisvesting een verlengstuk én verbeelding wordt van deze visie. Door het letterlijk open knippen van de structuur wordt het interieur zichtbaar aan het plein.

Deze 'letterlijke' transparantie had ook gevolgen voor de werkwijze binnen de organisatie. Er is onder andere veel aandacht besteed aan de wijze van archivering en clean desk policy. Het kantoor bestaat uit acht traditionele kantoorruimtes, verdeeld over twee bouwlagen. Op de begane grond is een gastvrije ontvangstbalie gesitueerd met in het verlengde daarvan een multifunctionele personeelsruimte, die ook als vergaderruimte of spreekkamer gebruikt kan worden. Deze dynamische plek vormt het hart van het bedrijf. Verder beschikt het kantoor over enkele afgesloten vergaderruimtes en vrije werkplekken. Het kantoor is flexibel van opzet, al heeft iedereen in de huidige stituatie een vaste werkplek gekregen.

De glazen gevel stelde het bouwteam wel voor enkele uitdagingen. Het geluid tussen de ruimtes moest worden gedempt en vanwege de lage plafondhoogte moesten de installaties in het zicht worden verwerkt, zonder afbreuk te doen aan de esthetische waarde van het ontwerp. Om de akoestiek in de ruimtes te optimaliseren zijn akoestische plafonds geplaatst. Om alles volgens planning en budget voor elkaar te krijgen zijn de E- en W-installateur al tijdens de ontwerpfase in het bouwteam betrokken. Laride verzorgde het proces- en projectmanagement. Wij begeleidden de uitwerking van het ontwerp en voerden gesprekken met de interne organisatie over het concept en het ontwerp om draagvlak te creëren. Tijdens de bouw verzorgden wij de technische begeleiding in de vorm van directievoering en toezicht.

Voorgevel voor en na verbouwing (Foto nieuwe situatie: Arthur Bagen)


Projectfotografie: Fotostudio Image & Motion