(040) 234 8000
Opdrachtgever

Gemeente Gemert-Bakel

Gebruiker

Zicht Primair Onderwijs, Gemert | Fides Kinderopvang, Gemert

Rol Laride

Directievoering

Aantal m2

2.650

Ingebruikname

2014

Architect

Rinus Roovers Architectuur, Breda

Nieuwbouw integraal kindcentrum De Samenstroom in Gemert

Onderwijs, opvang en wijkvoorziening onder één dak

Het gebouw van de Michaëlschool was sterk verouderd. Een nieuwe school in combinatie met kinderopvang, peuterwerk en ruimte voor activiteiten van de wijk, zou de leefbaarheid een flinke impuls geven.

Het nieuwe Integraal Kindcentrum bestaat uit de Michaelschool met 15 klassen, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Een grote aula met tribunetrap vormt het hart van de school. Aan weerszijde bevinden zich de groepsruimten, onderling gekoppeld met verwerkingsruimten. Subtiele kleuraccenten zijn aangebracht voor oriëntatie en herkenning. Het ontwerp is na intensief overleg met alle gebruikers en opdrachtgever tot stand gekomen.

Laride verzorgde in opdarcht van de gemeente Gemert-Bakel de directievoering.

Fotografie: René de Wit