Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Anton Wijnhoven
Anton Wijnhoven
Directie
06 - 14 373 996
Dirk Bax
Dirk Bax
Projectmanager
06 - 30 181 992
Opdrachtgever

PlatOO, Helmond

Rol Laride

Projectmanagement


Aantal m2

1.300

Ingebruikname

2015

Architect

Architecten|en|en, Eindhoven

Projectstatus

Realisatiefase

Nieuwbouw Sterrenschool De Ruimte in Son

Onderwijsconcept vraagt om andere ruimten

Basisschool De Gentiaan en Korein Kinderopvang ontwikkelen zich samen tot een Sterrenschool in Son. De vijf sterren van het concept Sterrenschool zijn: ∗ ruime openingstijden ∗ kinderen leren in één klimaat ∗ maatwerk voor ieder kind ∗ nadruk op lezen, taal en rekenen ∗ binding met de buurt.

De uitdaging voor het ontwerpteam was om een gebouw te ontwikkelen, dat dienstbaar is aan het Sterrenschoolconcept. Geen lokalen maar thuisruimten voor kinderen waarin op verschillende wijzen onderwijs gegeven kan worden. In het ontwerp van het gebouw is een theater, atelier, studio, een open leercentrum, restaurant en een kinderkookkeuken opgenomen. Daarmee is het gebouw ook uitermate geschikt voor de activiteiten van de buitenschoolse opvang. In de school zijn ook ruimten opgenomen voor kinderdagverblijf.

Het gebouw biedt ruimte aan circa 200 kinderen. De kinderen van 0 – 7 jaar kunnen spelen in een besloten patio en de kinderen boven de 7 jaar kunnen via een brug naar “de brink” om daar te spelen. De brug wordt vormgegeven door een kunstenaar en zal daarmee een artistiek statement worden.

Duurzaamheid

Bij de ontwikkeling Sterrenschool is duurzaamheid een ontwerpuitgangspunt geweest. Zo is gekozen voor een compacte bouwvorm met een slimme oriëntatie. De robuuste schil zorgt voor accumulerend vermogen en heeft een hoge isolatie waarde van 6 (de norm is 3,5). Drager en inbouw zijn gescheiden waardoor het gebouw flexibel en toekomstbestendig is. Traditionele materialen die hun waarde hebben bewezen worden toegepast. Er wordt een zichtbaar groen dak gerealiseerd. De installatie wordt duurzaam uitgevoerd (lage temperatuur, warmteterugwinning, LED-verlichting e.d.) en de ambitie is om ook een WKO-installatie toe te passen.

Als projectmanager ondersteunt Laride de opdrachtgever onder meer met de vertaling van het onderwijsconcept 'Sterrenschool' naar passende huisvesting.

Architectenweb publiceerde artikel: "Ontwerp Sterrenschool Son volgt onderwijsconcept"

Sterrenschool De Ruimte maakt deel uit van het plan Sonniuspark.