Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

René Clijsen
René Clijsen
Strategisch adviseur
06 - 53 737 650
Opdrachtgever

SintLucas, Eindhoven

Rol Laride

Proces- en projectmanagement

Aantal m2

15.100

Ingebruikname

2016

Architect

Ontwerpteam: Arup, Amsterdam | cepezed, Delft

Herbestemming en nieuwbouw SintLucas Eindhoven op Strijp-S

Creative Community is meer dan alleen een school

Een deel van het voormalig natuurkundig laboratorium Natlab in Eindhoven is herontwikkeld tot nieuw onderkomen van SintLucas Eindhoven. SintLucas biedt creatieftechnische opleidingen op vmbo-mbo-niveau. Met de vestiging op het voormalige Philipsterrein Strijp-S, waar veel designgerelateerde bedrijven zitten, zal de school aansluiten op het creatieve district van de Lichtstad.

De nieuwe behuizing voor de vestiging in Eindhoven omvat een herbestemming (6.500 m 2) van Philips voormalig Natlab en een uitbreiding van 8.600 m2 nieuwbouw. Het industriële erfgoed is een transparante en inspirerende omgeving, die recht doet aan het gewenste leer- en werkklimaat. Het getransformeerde monument geeft jongeren de ruimte om te ontwikkelen en talenten te ontplooien in een moderne setting, die aansluit aan de eisen van het hedendaags onderwijs.

Laride verzorgt het proces- en projectmanagement van deze herbestemming in combinatie met nieuwbouw. Wij zijn onder andere verantwoordelijk voor het programma van eisen, de architectenselectie, de begeleiding van de Europese Aanbesteding en de aansluiting van het ontwerp op de onderwijsvisie.