Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Simon van der Sanden
Simon van der Sanden
Projectmanager
06 - 22 450 980
Opdrachtgever

SKOzoK, Veldhoven | Kinderstad, Tilburg

Rol Laride

Proces- en projectmanagement

Aantal m2

3.510

Ingebruikname

2017

Architect

Bonnemayer Architecten, Uden

Projectstatus

Opgeleverd

Nieuwbouw Brede School Waalre-Dorp

Bouwen op een bestaande locatie vraagt om creativiteit en betrokkenheid van alle partijen

Basisschool De Wilderen dateert uit 1975 en de school was bouwkundig verouderd. Nieuwe onderwijsvormen konden niet meer optimaal in de bestaande huisvesting worden toegepast. Mede daarom is door de gemeente Waalre besloten nieuwbouw voor Basisschool De Wilderen te realiseren.

Op de bestaande locatie van basisschool De Wilderen is een nieuwe brede school ontwikkeld voor primair onderwijs, kinderopvang, BSO en peuterspeelzaalwerk. De ontwikkeling is verzorgd door SKOzoK en Kinderstad. SKOzoK heeft hier een nieuwe huisvesting laten realiseren voor Basisschool De Wilderen en Kinderstad heeft een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang toegevoegd. Bijzonder aan deze brede school is dat SKOzoK nu een tweetal onderwijsconcepten kan aanbieden.

Gefaseerde projectplanning

Door een beperkt budget was het niet mogelijk tijdens de bouw noodlokalen in te richten. Om het project toch van de grond te krijgen is een creatieve oplossing bedacht. De bestaande school werd gefaseerd gesloopt, waardoor een deel van basisschool De Wilderen dienst deed als tijdelijke huisvesting. Hiervoor was een strakke projectplanning noodzakelijk. De planning was oplevering in december 2016 en ingebruikname van het gebouw begin 2017.

Oplossingsgerichte aanpak

Laride ondersteunde SKOzoK, Kinderstad en de gemeente Waalre bij de planontwikkeling voor huisvesting van brede school Waalre-Dorp. Door bezuinigingen leken de oorspronkelijke plannen niet haalbaar. Laride adviseerde onder andere de tijdelijke huisvesting in de bestaande school onder te brengen. Door de gekozen gefaseerde aanpak en de strakke sturing op de projectkaders beschikt de kern Waalre-Dorp nu over een volwaardige onderwijs- en opvanglocatie.