Volg ons op: (040) 234 8000
Opdrachtgever

Gemeente Venray | Wonen Limburg, Weert | SPOV (SPF), Utrecht | Wijkplatform Brukske, Venray

Rol Laride

Procesmanagement, gebruikersbegeleiding

Aantal m2

ca. 5.000

Ingebruikname

2015

Architect

RAU Architecten, Amsterdam

Nieuwbouw MFC Brukske in Venray

Bij de ontwikkeling van het marktplein staan ontmoeting en leefbaarheid centraal

Met het Masterplan Brukske is de kern van de gelijknamige woonwijk in Venray onderhanden genomen. Een onderdeel van dit project is een multifunctioneel centrum (MFC). In samenwerking met SPOV, gemeente Venray, Wonen Limburg en de huidige gebruikers BS De Krokodaris, peuterspeelzaal Sam Sam, GGD Limburg-Noord, Servicepunt Wonen-Limburg, sporthal Optisport, Synthese, Jeugdhonk en wijkcentrum Brukske is een centrum ontwikkeld waar onderwijs, zorg, sport en welzijn bij elkaar komen. De visie is gericht op het versterken van de identiteit van het Brukske en het leveren van een kwaliteitsimpuls voor de omliggende woningen. Hiervoor is het ruimtelijk gesloten karakter vervangen door een meer open en transparant karakter. Dit is bereikt door een deel van de huidige bebouwing een nieuwe functie te geven en aan te vullen met nieuwbouw.

Bijzondere kenmerken van het MFC
In het MFC heeft elk onderdeel zijn eigen identiteit door het gebruik van diverse materialen en kleuren. De school is modern gedigitaliseerd, de lokalen beschikken over digitale instructieborden en er wordt gebruik gemaakt van touch-computers voor de leerlingen. Ook de peuterspeelzaal voldoet aan alle moderne eisen. Centraal in het gebouw ligt een horecagelegenheid die de hele dag geopend is.

Rol van Laride
Laride is vanaf het eerste moment bij het proces van MFC Brukske betrokken. Begonnen met een haalbaarheidsstudie en participatieproces om draagvlak te creƫren en een haalbaar plan te maken, waar zowel de gemeente Venray, Wonen Limburg als de toekomstige gebruikers zich in konden vinden. Gedurende de uitwerking van dit project heeft Laride als procesmanager, naast een adviserende rol, een taak in het behouden van draagvlak bij de gebruikers.

Fotografie: BurgtBouw