Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Berend Swinkels
Berend Swinkels
Directeur
06 - 30 033 640
Opdrachtgever

Woonstichting Leystromen, Rijen

Rol Laride

Haalbaarheidsonderzoek, Proces- en Projectmanagement

Aantal m2

3.000

Ingebruikname

2015

Architect

Bonnemayer Architecten, Uden

Nieuwbouw Samenwijsaccommodatie Gelderakkers in Hilvarenbeek

De optimalisatie van ontwikkelingskansen voor kinderen staat centraal

In 2006 vroeg de gemeente Hilvarenbeek Laride om een haalbaarheidsstudie te verrichten voor een verouderd schoolgebouw. Om ook welzijnsfaciliteiten in het plan te betrekken heeft Laride mogelijke samenwerkingspartners in beeld gebracht. Samen met deze potentiële partners heeft de gemeente een Samenwijsvisie ontwikkeld, die geldt als hoeksteen voor diverse ontwikkelingen waarin het kind centraal staat.

In de wijk Gelderakkers in Hilvarenbeek is een multifunctionele accommodatie gerealiseerd, waarin zijn gehuisvest: een basisschool, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een gymzaal. De gymzaal is apart verhuurbaar. In het gebouw zijn diverse duurzaamheidsaspecten opgenomen waaronder een WKO-installatie en bewegingssensoren. Tegelijkertijd met de bouw van deze accommodatie zijn 13 levensloopbestendige huurwoningen gerealiseerd, waarna de wijk een verdere ontwikkeling kon ondergaan.

Volharding in een dynamische omgeving

Laride ondersteunde de gemeente Hilvarenbeek bij de uitwerking van het huisvestingsvraagstuk voor de verouderde school. Samen met potentiële samenwerkingspartners formuleerde de gemeente een Samenwijsvisie, die streeft naar een doorgaande leer- en ontwikkelinglijn voor kinderen. In de nieuw te ontwikkelen wijk Gelderakkers leidde dit tot plannen voor nieuwbouw van een brede school met gymzaal. Het was een dynamisch proces, omdat er nog geen kaders beschikbaar waren vanuit de nieuwe wijk, de marktontwikkelingen veranderden en er bij de uitwerking van het bestemmingsplan sprake was van voortschrijdend inzicht. Binnen deze dynamische omgeving bleef Laride volharden in het doel om een prettige leeromgeving voor de streek te creëren. En met succes!