Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Berend Swinkels
Berend Swinkels
Directie
06 - 30 033 640
Dirk Bax
Dirk Bax
Projectmanager
06 - 30 181 992
Opdrachtgever

Gemeente Laarbeek

Gebruiker

o.a. Stichting de Eenbes, Geldrop | Spring Kinderopvang, Boxmeer | Stichting ViERBINDEN, Lieshout

Rol Laride

Planontwikkeling, Projectmanagement

Aantal m2

3.600

Ingebruikname

2013

Architect

KdV Architectuur, Eindhoven

Nieuwbouw MFA Lieshout

Combinatie onderwijs, opvang en dorpshuis borgt de toekomstige leefbaarheid

In het centrum van Lieshout werd eind 2013 een multifunctionele accommodatie geopend. De accommodatie is een uitbreiding van het bestaande dorpshuis, waarin tevens een brede school wordt ondergebracht. Laride ontwikkelde een plan waarbij er een nieuw onderwijsgedeelte wordt gerealiseerd aan het bestaande dorpshuis. In nauw overleg met gebruikers en omwonenden is een gebouw ontworpen, waarbij tevens rekening is gehouden met toekomstige uitbreidingsmogelijkheden. Het ontwerp vloeit voort uit het beleidskader van de gemeente Laarbeek, waarin elk voedingsgebied moet beschikken over een volwaardig en toekomstbestendig voorzieningencluster.

Gebruikers

Het programma voor deze MFA bestaat uit de huisvesting van basisschool De Fontein (Stichting De Eenbes) en Spring kinderopvang (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang). Aan het bestaande programma van het dorpshuis wordt een steunpunt voor bibliotheek De Lage Beemden toegevoegd. Bovendien vindt een uitbreiding van de foyer plaats, wordt de theaterzaal vergroot en wordt huisvesting van de Heemkundekring en de KBO toegevoegd. Met de realisatie van het primair onderwijscluster in combinatie met het bestaande dorpshuis wordt de leefbaarheid naar de toekomst voor Lieshout geborgd.

Duurzaamheid

De gemeente Laarbeek heeft als ambitie dat alle nieuwe gebouwen beschikken over een GPR van 7,0. Voor deze nieuwe MFA geldt straks een GPR van gemiddeld 8,4. Het gebouw is optimaal geïsoleerd en waar mogelijk is LED-verlichting toegepast.

Tijdens de bouw bleef het dorpshuis in gebruik. Om geen overlast te veroorzaken en om de veiligheid van de bezoekers te garanderen, zijn geluids- en stofwerende wanden geplaatst. Daarnaast zijn alle gebruikers continu op de hoogte gehouden van de bouwstatus en -plannen.