(040) 234 8000

Contactpersoon

René Clijsen
René Clijsen
Directeur
(040) 234 8012
Opdrachtgever

'Thuis, Eindhoven (voorheen Aert Swaens)

Gebruiker

JOVO, Veldhoven | Woondroom, Veldhoven

Rol Laride

Projectmanagement


Aantal m2

ca. 2.000

Ingebruikname

2014

Architect

EIKplan Architecten, Veldhoven

Nieuwbouw zorgwoningen JOVO/Woondroom in Veldhoven

Zelfstandig wonen voor (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Zorgwoningen JOVO (een particulier initiatief) zijn ontwikkeld door 'Thuis voor St. JOVO en Woondroom Veldhoven. Het project omvat de bouw van 24 woningen voor (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), die met ondersteuning zelfstandig kunnen wonen.

Dit maatwerkproject biedt een ‘eigen woonplek’ voor jongeren die anders thuis zouden moeten blijven wonen. Het woonproject ligt midden in de wijk en huisvest twee woonconcepten onder één dak. Men kan kiezen voor zelfstandig wonen met zorg op afroep of voor wonen met 24-uurs zorg. Beide bewonersgroepen maken gebruik van gezamenlijke faciliteiten en ruimtes. Aan de buitenkant is niet te zien dat dit (zorg)woningen betreft voor een speciale doelgroep.

Eén van de uitgangspunten is dat de bewoners allemaal een eigen voordeur moeten hebben, wat hen het recht op huursubsidie geeft. Hierdoor blijven de woonlasten betaalbaar. In het project zijn 24 appartementen gerealiseerd van 65 m2. Verder is er een algemene ruimte voor woonbegeleiding en ontspanning. Voor de doelgroep is het belangrijk dat de woningen beschikken over voldoende rust, structuur en overzicht. Om dit te waarborgen is er een concept ontwikkeld waarbij de bewoner geleidelijk van de openbare ruimte via diverse semi-privéruimtes naar de privé-omgeving gaat. Ook het kleur- en materiaalgebruik dragen hieraan bij.

Laride voerde gesprekken met gebruikers over wat voor hen een prettige leefomgeving zou zijn en vertaalde dit met alle betrokkenen naar een haalbare ontwikkeling voor 'Thuis. Het proces- en projectmanagement is verzorgd door Laride. 'Thuis nam zelf de bouwbegeleiding voor haar rekening.

Voor ‘thuis is dit een bijzonder project, omdat de prikkelvrije woonomgeving centraal stond in het proces. Zo zaten de ouders samen met de architect aan de ontwerptafel. De uitdaging was om een ideale woonruimte te ontwerpen voor een bijzondere doelgroep binnen de (financiële) projectkaders.

Op de website van het project leest u meer over de achtergronden.