Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Geert van der Heijde
Geert van der Heijde
Projectmanager
06 - 13 759 147
René Clijsen
René Clijsen
Directeur
06 - 53 737 650
Opdrachtgever

Wooninc., Eindhoven

Rol Laride

Projectmanagement


Aantal m2

36 appartementen | 61 grondgebonden woningen

Architect

DAT Architecten, Tilburg

Projectstatus

Bouwvoorbereidingsfase

Nieuwbouw Woongebied Parkwachters te Best

Wandgebouw met diverse voorzieningen beschermt woongebied tegen invloeden van spoorlijn

Door Wooninc. is een woongebied ontwikkeld gelegen ten noordwesten van het centrum van Best. De nabijheid van een spoorlijn gaat gepaard met de daaraan gerelateerde aspecten als geluid, externe veiligheid en trillingen waarvoor concrete voorzieningen in het ontwerp nodig zijn. In het woongebied komen woningen en appartementen voor een gevarieerde doelgroep. In totaal zijn 36 appartementen (in 4 lagen) voorzien en 61 grondgebonden woningen in diverse typen. De appartementen aan de spoorzijde vormen samen met een aantal rijwoningen een “wandgebouw” dat zorgt voor een geluidswering naar de achterliggende grondgebonden woningen. In het woongebied is een autoluw middengebied gecreëerd dat als buurtpark kan functioneren.