Volg ons op: (040) 234 8000
Opdrachtgever

Gemeente Oisterwijk


Rol Laride

Haalbaarheidsonderzoek, Procesmanagement, Projectmanagement

Aantal m2

3.860

Ingebruikname

2011

Architect

DAT Architecten, Tilburg

Renovatie en nieuwbouw voor Brede School Waterhoef in Oisterwijk

Hoge duurzaamheidsambities en beperkte middelen vragen om creatief proces

De kwaliteit van de basisonderwijshuisvesting in de gemeente Oisterwijk voldeed niet meer aan de eisen. Brede School Waterhoef moest een gezond en duurzaam gebouw worden met een voorbeeldfunctie. Een gezond binnenklimaat, duurzaam bouwen en biodiversiteit waren belangrijke thema’s voor het ontwerp van het gebouw en de buitenruimte. Zowel het dak als het buitenterrein zijn ingericht als natuurleertuin ter verbreding van de onderwijsruimten en -middelen. Het gebouw, bestaande uit een basisschool, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, kantoorruimte en gymzaal, voldoet aan Frisse Scholen klasse B, die gerealiseerd is binnen een standaard verdiepingshoogte. De brede school is gehuisvest in een gerenoveerd monumentaal klooster en een nieuwbouwdeel.

Integrale aanpak voor maximaal resultaat

Laride ondersteunde de gemeente Oisterwijk bij de uitwerking van het complete huisvestingsvraagstuk. Een haalbaarheidsstudie maakte de mogelijkheden op de locatie concreet en inzichtelijk. Daaruit bleek dat de plannen financieel haalbaar waren. Tevens werd de participatie van samenwerkingspartners vastgelegd. Als vervolg hierop heeft Laride het volledige proces- en projectmanagement verzorgd van start ontwerpfase tot en met oplevering en nazorg. De verschillende duurzame ambities werden in lijn gebracht, vertaald naar concrete maatregelen en afgestemd op het beschikbare budget. Door de integrale uitwerking van het plan met de architect, constructeur en installatieadviseur werd onder leiding van Laride een maximaal haalbaar resultaat bereikt.

Voorbeeldproject Frisse Scholen provincie Noord-Brabant

De provincie heeft dit project aangeduid als voorbeeldproject Frisse Scholen. Onderscheidende duurzaamheidsaspecten zijn:

 • GPR score 8,4
 • Frisse Scholen klasse B (binnen bestaande verdiepingshoogte)
 • Biodiverse buiteninrichting
 • Herbestemming monumentaal pand
 • Ingenieus energie- en binnenklimaatconcept
 • Continue monitoring binnenklimaat

Het energie- en binnenklimaat concept bestaat uit:

 • Een gebouwschil met hoge isolatiewaarden
 • Tochtvrije natuurlijke toevoer van ventilatielucht
 • CO2-gestuurde afzuiging volgens Frisse scholen klasse B
 • Warmteterugwinning uit ventilatielucht met een lucht/water warmtepomp
 • Verwarming met lage temperatuur convectoren

Ook het buitenterrein kent een grote mate van biodiversiteit:

 • Natuurdakleertuin
 • Natuurleertuin
 • Mossedumdaken
 • Insectenwand
 • Natuurlijke speeltoestellen

Interessante links:

Genomineerd voor Scholenbouwprijs 2013

Fotografie: Petra Appelhof Fotografie