Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

René Clijsen
René Clijsen
Management | Senior Adviseur
06 - 53 737 650
Opdrachtgever

Goed Wonen, Gemert | NOVEM, Gemert

Rol Laride

Projectmanagement
, consultancy huurconstructie

Aantal m2

ca. 2.200

Architect

KdV Architectuur, Eindhoven

Nieuwbouw Brede School De Dompelaar in Elsendorp

De Dompelaar is het nieuwe hart van de dorpskern

Brede School De Dompelaar omvat de vervangende nieuwbouw voor een basisschool voor 5 groepen, een peuterspeelzaal, een multifunctionele gymzaal, een dorpshal en de renovatie en integratie van een buurthuis. Op basis van zeer globale uitgangspunten is in nauw overleg en samenwerking met de toekomstige gebruikers het plan vormgegeven. Het plan voorziet in een complete integratie van bestaande bouw en nieuwbouw in een multifunctionele accommodatie. Het gedeelte van de school en de peuterspeelzaal zijn een directe vertaling van de onderwijsvisie van de betreffende gebruikers. Het plan voorziet in de combinatie van klaslokalen tot grotere ruimtes, het realiseren van ruime werkplekken, de combinatie van ruimten voor schoolgebruik en naschools gebruik en een ruime lichte dorpshal als ontmoetingsruimte met een hangplek voor ouders. De brede school vormt aldus het nieuwe hart voor de kleine dorpskern Elsendorp.