Volg ons op: (040) 234 8000
Opdrachtgever

Gemeente Oisterwijk

Rol Laride

Projectmanagement


Aantal m2

3.736

Ingebruikname

2014

Architect

Inbo Architecten, Eindhoven

Nieuwbouw Brede School De Bunders in Oisterwijk

Netwerk van voorzieningen levert bijdrage aan leefbaarheid binnen de wijk

In de wijk De Bunders is een brede school ontwikkeld. In dit gebouw worden de functies ontmoeting, onderwijs, opvang, welzijn en sport samengebracht. De voorziening vormt een centraal punt voor de wijk. De brede school levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid binnen de wijk. Met deze ontwikkeling sluit de gemeente Oisterwijk aan bij de landelijke tendens tot het bundelen van voorzieningen binnen het concept brede school.

Door het creëren van een samenhangend netwerk van voorzieningen met de school als middelpunt wordt geïnvesteerd in de totale ontwikkeling van voorzieningen. De inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen de participanten waarborgt de doorlopende leerlijn van kinderen en biedt ruimte voor het beter inspelen op mogelijke problemen in de ontwikkeling van het kind.

De stedenbouwkundige inpassing heeft in nauw overleg met de omwonenden plaatsgevonden. De verkeerskundige oplossing vergt een gedetailleerde afstemming als gevolg van het programma in relatie tot de beschikbare ruimte.

Laride verzorgde het projectmanagement. Begin december 2013 is de brede school opgeleverd. Na de kerstvakantie, in januari 2014, is de school in gebruik genomen.

Fotografie: Norbert van Onna Architectuurfotografie