Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Geert van der Heijde
Geert van der Heijde
Projectmanager
06 - 13 759 147
Opdrachtgever

Gemeente Geldrop-Mierlo

Rol Laride

Proces- en projectmanagement

Aantal m2

3.500

Ingebruikname

2015

Architect

Bonnemayer Architecten, Uden

Nieuwbouw Brede School De Coevering in Geldrop

Samen onder één dak met behoud van eigen identiteit

Verouderde huisvesting noodzaakte basisscholen De Regenboog en De Branding om nieuwe huisvestingsalternatieven te onderzoeken. De gemeente Geldrop-Mierlo had een locatie beschikbaar, maar dan moesten ze wel samen onder één dak. Dankzij een creatief ontwerp kunnen de twee scholen straks hun eigen identiteit behouden, maar gaan de scholen ook een samenwerking aan met elkaar en met organisaties voor buitenschoolse opvang, dagopvang en peuterspeelzaalwerk.

Laride begeleidde beide scholen om te komen tot een programma van eisen, waarin ze ruimtes kunnen delen maar ook hun eigen identiteit kunnen behouden. Bonnemayer Architecten heeft dit vertaald in een gezamenlijk deel (het hart van de school) met daar omheen herkenbare clusters met ieder een eigen ingang. De samenwerking tussen partijen komt niet alleen in het hart van de school tot uitdrukking, maar ook in het breed delen van ruimtes en voorzieningen. Binnen het ontwerp is ruimte voor het opvangen van groei en krimp.

Als procesmanager vertaalde Laride de bestuurlijke uitgangspunten naar praktische ontwerpuitgangspunten en hielp de schooldirecties daarin hun weg te vinden. Tevens adviseert Laride de gemeente en participanten ten aanzien van exploitatie en beheersaspecten, zodat de nieuwbouw bij in gebruikname goed aansluit op de bedrijfsvoering van partijen.

Het definitief ontwerp voor Brede school De Coevering is in januari 2013 afgerond, waarna later dat jaar met de bouw is gestart. De nieuwe brede school biedt vanaf 2015 onderdak aan basisschool De Branding (Bestuur De Eenbes), ’ basisschool De Regenboog (bestuur ’t Nut), Potje Knor Kinderopvang, en Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo.