(040) 234 8000

Contactpersoon

Berend Swinkels
Berend Swinkels
Partner - directielid
(040) 234 8008
René Clijsen
René Clijsen
Directeur
(040) 234 8012
Opdrachtgever

'thuis, Eindhoven

Rol Laride

Planontwikkeling, proces- en bouwmanagement

Ingebruikname

2017

Architect

Tarra architectuur & stedenbouw

Projectstatus

Ontwerpfase

Vervangende nieuwbouw Neos in Eindhoven

Neos biedt direct zorg en onderdak voor kwetsbare burgers in onze samenleving. Mensen en gezinnen in moeilijke omstandigheden, slachtoffers van huiselijk geweld en (dreigend) dak- en thuislozen worden door deze organisatie ondersteunt bij het opbouwen van een menswaardig en zo zelfstandig mogelijk bestaan. De huidige huisvesting is echter niet meer geschikt voor het faciliteren van de bedrijfsvoering.

Woningstichting ‘thuis heeft op 17 april 2015 met Neos een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij Woningstichting ‘thuis de ontwikkelaar en eigenaar van de vervangende nieuwbouw is en aan Neos en haar cliënten zal gaan verhuren.

In de nieuwe situatie zal uitwerking gegeven worden aan het scheiden van wonen en zorg. Hierdoor verwacht Neos haar cliënten korter in huis te hebben en ze sneller terug te kunnen laten keren in de maatschappij.

Laride begeleidt het proces- en bouwmanagement van de vervangende nieuwbouw op de hoek van de Boutenslaan en de Scheidingstraat in Eindhoven. Deze nieuwbouw zal gaan bestaan uit 80 cliëntenkamers, 16 woonunits, gezamenlijke voorzieningen en personeelsruimten.

De beoogde planning is om in oktober 2017 fase 1 op te leveren en in 2018 fase 2.