Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Berend Swinkels
Berend Swinkels
Partner - directielid
06 - 30 033 640
Eduard Smets
Eduard Smets
Projectmanager
06 - 11 779 976
Opdrachtgever

'thuis, Eindhoven

Rol Laride

Planontwikkeling, proces- en projectmanagement

Architect

Tarra architectuur & stedenbouw

Projectstatus

Realisatiefase

Vervangende nieuwbouw Neos in Eindhoven

Neos biedt direct zorg en onderdak voor kwetsbare burgers in onze samenleving. Mensen en gezinnen in moeilijke omstandigheden, slachtoffers van huiselijk geweld en (dreigend) dak- en thuislozen worden door deze organisatie ondersteunt bij het opbouwen van een menswaardig en zo zelfstandig mogelijk bestaan. De huidige huisvesting is echter niet meer geschikt voor het faciliteren van de bedrijfsvoering.

Woningstichting ‘thuis heeft op 17 april 2015 met Neos een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij Woningstichting ‘thuis de ontwikkelaar en eigenaar van de vervangende nieuwbouw is en aan Neos en haar cliënten zal gaan verhuren.

In de nieuwe situatie zal uitwerking gegeven worden aan het scheiden van wonen en zorg. Hierdoor verwacht Neos haar cliënten korter in huis te hebben en ze sneller terug te kunnen laten keren in de maatschappij.

Laride begeleidt het proces- en projectmanagement van de vervangende nieuwbouw op de hoek van de Boutenslaan en de Scheidingstraat in Eindhoven. Deze nieuwbouw zal gaan bestaan uit 80 cliëntenkamers, 16 woonunits, gezamenlijke voorzieningen en personeelsruimten.

Eind 2018 is gestart met de realisatie van de nieuwbouw. De beoogde planning is om in voorjaar 2020 het project op te leveren.

Bekijk hier de visualisatie nieuwbouw Labrehuis door Tarra Architecten