(040) 234 8000

Contactpersoon

Maurice van Oort
Maurice van Oort
Projectmanager
(040) 234 8015
René Clijsen
René Clijsen
Directeur
(040) 234 8012
Opdrachtgever

Wooninc., Wonen Limburg, woCom, Gemeente Heeze-Leende

Rol Laride

Gebiedsontwikkeling en procesmanagement

Projectstatus

Definitief ontwerp

Ontwikkeling Centrumplan Leende

Kwaliteitsimpuls voor leefbaarheid

Het centrum van Leende is toe aan een kwaliteitsimpuls. De huisvesting van Basisschool De Triangel en gemeenschapshuis De Meent is verouderd en daarnaast is er behoefte aan woningbouw om de leefbaarheid te vergroten.

Herontwikkeling centrum

In opdracht van de VOF Centrumplan Leende werkt Laride aan de herontwikkeling van het centrum van Leende met als doel het vergroten van de leefbaarheid van het centrum. Door de realisatie van een multifunctionele accommodatie, bestaande uit nieuwbouw van het gemeenschapshuis, basisschool en kinderdagverblijf krijgt Leende een belangrijke toekomstbestendige voorziening in haar kern. Buiten de MFA worden er ook 26 grondgebonden woningen gerealiseerd.

De VOF Centrumplan Leende (VOF CL) betreft een samenwerking tussen de drie woningcorporaties Wooninc., woCom en Wonen Limburg.

Projectverloop

Sinds 2007 is Laride betrokken bij de ontwikkeling van Centrumplan Leende. In juli 2011 heeft de VOF CL echter vastgesteld, dat het uitgewerkte plan niet haalbaar was als gevolg van de veranderde marktomstandigheden, waarna het project is stilgelegd. Vanaf augustus 2011 wordt door de VOF CL samen met de gemeente Heeze-Leende onderzoek gedaan naar bijstelling van het plan, zodat het project alsnog haalbaar zal zijn en gerealiseerd kan worden.

In opdracht van de VOF CL verzorgen wij de haalbaarheidsstudie, het proces- en projectmanagement en adviseren wij de VOF CL inhoudelijk. Na jaren van voorbereiding en intensief overleg met gemeente, gebruikers, omwonenden en overige belanghebbenden staan we aan de vooravond van de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Leende.

Lees hier het artikel van de gemeente over het collectief akkoord

Inhoud MFA

Het plan biedt ruimte voor onderwijs, sport, kindzorg en ontmoeting, bestaande uit basisschool De Triangel, kinderdagverblijf Korein Kinderplein, een gymzaal, het dorpshuis inclusief foyer en terras, een culturele zaal en vergaderruimtes.

Momenteel loopt de bestemmingsplanprocedure en naar verwachting wordt de omgevingsvergunning kort na afloop van de procedure verleend waarna de bouw spoedig kan starten.