(040) 234 8000

Contactpersoon

René Clijsen
René Clijsen
Directeur
(040) 234 8012
Opdrachtgever

SKOzoK, Veldhoven

Rol Laride

Projectmanagement


Aantal m2

1.900

Ingebruikname

2014

Architect

Compen Architecten, Eindhoven

Nieuwbouw Brede School De Boogurt in Budel

De zinken gevelafwerking is een knipoog naar de vroegere zinkindustrie in Budel

Gemeente Cranendonck en onderwijsstichting SKOzoK hebben het initiatief genomen voor de vernieuwing van de huisvesting van basisschool De Boogurt in Budel. Door samenwerking met peuterspeelzaal Het Hummelhonk is Brede School De Boogurt ontstaan.

In nauw overleg tussen Gemeente Cranendonck, SKOzoK en de gebruikers is het ontwerp tot stand gekomen. Met de zinken gevelafwerking, maakt het gebouw een knipoog naar de zink-industrie die reeds lange tijd in Budel is gevestigd. De nieuwe huisvesting bestaat uit een 12-klassige basisschool, 2 peuterspeelzaal ruimten en een speellokaal.

De brede school wordt op nagenoeg dezelfde locatie gebouwd als waar de oude basisschool was gesitueerd. Een deel van het achterliggende openbaar groenterrein is benut voor de nieuwbouw. Tijdens de bouw bleef de bestaande school gewoon in gebruik. Op de plek van de oude school ligt nu het schoolplein.

Actueel: kinderen leggen 'eerste stenen' voor BS De Boogurt in Budel

Fotografie: Christ Clijsen