Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Berend Swinkels
Berend Swinkels
Directie
06 - 30 033 640
Geert van der Heijde
Geert van der Heijde
Projectmanager
06 - 13 759 147
Opdrachtgever

Gemeente Laarbeek

Rol Laride

Proces- en projectmanagement

Aantal m2

3.300

Ingebruikname

2015

Architect

Architecten|en|en, Eindhoven

Nieuwbouw Brede School Aarle-Rixtel

Toekomstbestendig en flexibel gebouw voor optimale samenwerking

Door de gemeente Laarbeek is in Aarle-Rixtel een voorzieningencluster gerealiseerd met twee basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en gymzaal. Uitgangspunten voor het ontwerp zijn behoud van eigen identiteit, samenwerking en een toekomstbestendig flexibel gebouw. Het cluster is gerealiseerd op de oorspronkelijke locatie van basisschool De Heindert.

Behoud eigen identiteit

Er is gekozen voor een gebouw met een traditionele vorm, waarbinnen iedere gebruiker zichzelf kan profileren. Naast het integreren van de bestaande gymzaal, is onder meer de groenstructuur uitgangspunt geweest voor het plan. Door de dakvorm ontstaan in het interieur gevarieerde ruimtes met hoge plafonds, wat zeer gunstig is voor de luchtkwaliteit. De ambitie was een duurzaam gebouw te ontwerpen, zodat het gebouw ook een voorbeeldfunctie en educatieve rol kan hebben voor de jeugd. Naast basisschool De Heindert maken ook openbare basisschool De Driehoek, Fides kinderdagopvang en buitenschoolse opvang en Spring peuterspeelzaal gebruik van het nieuwe gebouw.

Bijzonder gebouw

Verschillende functies -rustig en druk- zijn binnen en buiten het gebouw op elkaar afgestemd. Op eigen terrein zijn naast speelpleinen en de groenstructuur ook het parkeren en de zogenoemde ‘kiss & ride’ op inventieve wijze opgelost, zodat parkeeroverlast en onveilige situaties voorkomen worden en er door meervoudig ruimtegebruik veel speelruimte overblijft. Door te kiezen voor niet-alledaagse materialen en kleuren is de nieuwe brede school in Aarle-Rixtel een bijzonder gebouw.

Laride verzorgde het proces- en projectmanagement en ondersteunde de gemeente Laarbeek verder bij de ontwikkeling en realisatie van Kindcentrum De Raagten in Beek en Donk, Het Dorpshuis in Lieshout en het onderwijs- en sportcluster Commanderij College/d'n Ekker aan de rand van de kern Beek en Donk.

Fotografie: Martijn Pauw fotografie