Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Dirk Bax
Dirk Bax
Projectmanager
06 - 30 181 992
Opdrachtgever

Gemeente Laarbeek

Rol Laride

Proces- en projectmanagement

Aantal m2

2.700

Ingebruikname

2009

Architect

Bonnemayer Architecten, Uden

Nieuwbouw Primair Onderwijscluster Beek in Beek en Donk

Huisvestingsproblematiek leidt in korte tijd tot prachtschool

Als onderdeel van een nieuw voorzieningencluster voor onderwijs en sport is in Beek een Primair Onderwijscluster gerealiseerd. Aanleiding was de nijpende huisvestingsproblematiek van Openbare Basisschool Het Klokhuis. Het basisonderwijscluster wordt gevormd door de nieuwbouw van OBS Het Klokhuis naast de bestaande basisschool De Muldershof. Samen vormen ze de wanden van het speel- en ontmoetingsplein.

Nieuwbouw Het Klokhuis, kinderopvang en peuterspeelzaal

De nieuwbouw huisvest de openbare basisschool Het Klokhuis, Fides kinderopvang en peuterspeelzaal Hummelhonk. De multifunctionele ruimten zijn direct aan het plein gesitueerd. Hierdoor is ook een koppeling met het plein mogelijk. Door het kiezen van kleine groepslokalen ontstaan clusters met mogelijkheden voor presentatie, biblio- en mediatheek, ict en groepswerkplekken waar ongeveer 75 kinderen gebruik van maken. Elke groep heeft echter wel zijn eigen thuisbasis. De clusters zijn door het kleurgebruik in interieur en exterieur herkenbaar.

Aanpassingen basisschool De Muldershof

Het nieuwbouw is aan de bestaande school De Muldershof (stichting De Eenbes) gesitueerd, zodat beide scholen gebruik kunnen maken van de voorzieningen kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Door verschillende aanpassingen is ook dit schoolgebouw geschikt gemaakt om als volwaardig partner te kunnen deelnemen in de brede school Beek. De school heeft bijvoorbeeld ‘leerpleinen’ en een extra lokaal gekregen en is grondig opgeknapt.

Snelle doorlooptijd project

De uitwerking en realisatie inclusief benodigde procedures duurde circa 1,5 jaar, wat bijzonder voortvarend is voor een dergelijk project. Met een gezamenlijke doel en optimale betrokkenheid is het gebouw in goede samenwerking tussen alle betrokken partijen tijdig opgeleverd en in gebruik genomen. Laride verzorgde het proces- en projectmanagement en ondersteunt de gemeente Laarbeek verder bij de ontwikkeling en realisatie van PO cluster Donk, MFA Lieshout, Brede School Aarle-Rixtel en het onderwijs- en sportcluster Commanderij College/d'n Ekker aan de rand van de kern Beek en Donk.