Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Berend Swinkels
Berend Swinkels
Directie
06 - 30 033 640
Geert van der Heijde
Geert van der Heijde
Projectmanager
06 - 13 759 147
Opdrachtgever

Gemeente Sluis

Rol Laride

Haalbaarheidsonderzoek, Procesmanagement

Aantal m2

2.850

Ingebruikname

2015

Architect

Frencken | Scholl Architecten, Maastricht

Projectstatus

Ontwerpfase

Nieuwbouw multifunctioneel centrum Oostburg

Vitaliteit kernen behouden en verbeteren

Laride werd in 2011 door gemeente Sluis en de schoolbesturen van de RK basisschool Sint Bavo en Escaldascholen benaderd om als onafhankelijke partij de nieuwbouwplannen voor de school verder uit te werken. Uit een haalbaarheidsstudie, waarin 4 scenario's waren uitgewerkt, bleek dat een bredere aanpak binnen de kern Oostburg toekomstbestendiger zou zijn. Parallel aan deze ontwikkeling speelden de plannen van ‘Aantrekkelijk Oostburg’, een initiatief voor kwaliteitsverbetering in het centrum van Oostburg.

Door het aanbrengen van heldere scheidslijn tussen de plannen vanuit ‘Aantrekkelijk Oostburg’ en MFC Oostburg kon de ontwikkeling van het MFC verder uitgewerkt worden. In het multifunctionele centrum worden gehuisvest: basisschool Sint Bavo, OBS De Berenburcht, kinderopvang, peuterspeelzaal en het consultatiebureau. Bijzonder is dat de twee basisscholen samenwerken in het belang van de kinderen in de regio. Door clustering van functies draagt de accommodatie bij aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de krimpregio Zeeuws-Vlaanderen in Zeeland.

Kaders helder maken

Er was behoefte aan nieuwbouw voor basisschool Sint Bavo vanwege verouderde huisvesting. Laride voerde als onafhankelijke partij op verzoek van de school een haalbaarheidsonderzoek uit waarbij renovatie versus nieuwbouw is onderzocht. Uiteindelijk heeft het haalbaarheidsonderzoek geresulteerd in een krediet voor ontwikkeling en realisatie van een multifunctioneel centrum in Oostburg. Laride bracht partijen bij elkaar en zorgde ervoor dat de twee scholen op één lijn kwamen. Laride inventariseerde de gebruikerswensen en vertaalde dit naar een programma van eisen en functioneel ontwerp. Vervolgens begeleidde Laride de architectenselectie en richtte de projectorganisatie in.

Fotografie: Menno Emmink