Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Anton Wijnhoven
Anton Wijnhoven
Directeur
06 - 14 373 996
Opdrachtgever

Wovesto, Sint-Oedenrode

Rol Laride

Haalbaarheidsonderzoek, Projectmanagement, Beheer en exploitatie

Aantal m2

2.400

Ingebruikname

2013

Architect

De Loods architecten en adviseurs, Aarle-Rixtel

Nieuwbouw MFA De Loop'r in Olland

Clustering voorzieningen maakt nieuwbouw mogelijk

Samen sterk

Het dorpshuis in de dorpskern Olland was sterk verouderd, zonder dat er voldoende middelen waren om nieuwbouw te realiseren. Bundeling van krachten en samenwerking met andere partijen was de oplossing. Op initiatief van Wovesto hebben Wovesto, de gemeente Sint Oedenrode, SKOSO en gemeenschapshuis De Holm de handen ineen geslagen om – samen met de inwoners van Olland – een multifunctionele accommodatie te realiseren. Omdat dit initiatief de leefbaarheid van de 1.100 inwoners tellende kern verbeterde, werd het gesteund door de provincie met een omvangrijke IDOP subsidie.

In de nieuwe MFA zijn gehuisvest: een 5-klassige basisschool, kinderopvang met peuterspeelzaalwerk, een ontmoetingsruimte met bar en een gymzaal. Daarnaast investeerde Wovesto aanvullend in ruimten voor maatschappelijke functies ten gunste van de leefbaarheid in Olland. De MFA is gerealiseerd op de bestaande locatie van het dorpshuis, midden in Olland. De locatie van de huidige basisschool wordt herontwikkeld met woningbouw.

Integrale aanpak voor haalbaarheid

Laride heeft met Wovesto, de gemeente, architect, gebruikers en omwonenden het plan gezamenlijk opgepakt. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd op basis waarvan de plannen verder zijn uitgewerkt. Tot en met de prijsvorming heeft Laride het proces- en projectmanagement verzorgd, waarna Wovesto de directievoering op zich heeft genomen. Omdat de samenwerking tussen de gebruikers verder gaat dan alleen het gebouw, kon het gebouw rekenen op een substantiële IDOP-subsidie. Laride heeft samen met de gebruikers een beheerplan opgesteld, facilitaire afspraken gemaakt, een exploitatiebegroting gemaakt en gebruikersovereenkomsten opgesteld.

Fotografie: Fotostudio Image & Motion