Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

René Clijsen
René Clijsen
Management | Senior Adviseur
06 - 53 737 650
Opdrachtgever

Spoorwegpensioenfonds (SPF), Utrecht

Rol Laride

Risicodragend projectmanagement

Aantal m2

Commerciële ruimte ca. 5.000 | Appartementen ca. 5.500

Architect

Bonnemayer Architecten, Uden

Herontwikkeling winkelcentrum Achtse Barrier in Eindhoven

Nieuw winkelcentrum is een investering in de wijk

Spoorwegpensioenfonds is eigenaar van het winkelcentrum Achtse Barrier en wooncorporatie Wooninc. is eigenaar van het naast gelegen wooncomplex “De Cantershoef”. Door gemeente Eindhoven is aan Wooninc. verzocht een samenwerking aan te gaan om de noodzakelijke renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum te combineren met haar gewenste woningbouwprogramma.

In samenspraak met alle betrokkenen is door Laride een integraal plan ontwikkeld voor deze renovatie en uitbreiding. Tijdelijke huisvesting en bouwoverlast voor het winkelend publiek werden door de beoogde fasering tot een minimum beperkt, waarbij het parkeren tijdens de realisatie een uitdaging vormde. Naast de herinrichting van het openbare parkeergebied zijn de extra benodigde parkeerplaatsen, mede als gevolg van het toegevoegde woningprogramma, ingericht op het parkeerdek boven de winkels.