Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

René Clijsen
René Clijsen
Directeur
06 - 53 737 650
Opdrachtgever

Stichting Goed Wonen, Gemert

Rol Laride

Planontwikkeling, Projectmanagement

Ingebruikname

2008

Architect

Inbo Architecten, Eindhoven

Herstructurering woonwijk Berglaren/Molenakker in Gemert

Planontwikkeling in nauw overleg met bewoners en omwonenden

Vernieuwing van de wijken Berglaren en Molenakker was hard nodig. De wijken waren sterk verouderd en bewoners voelden zich er onveilig. Sommige woningen waren technisch in slechte staat. De leefbaarheid dreigde te veranderen door leegstad. Aanleiding voor Goed Wonen om in 2000 de eerste plannen te presenteren voor herstructurering van de wijken met respect voor het bestaande.

Het project omvat de nieuwbouw van 92 grondgebonden woningen en 80 appartementen, verdeeld over de 2 wijken. In het kader van een ingrijpende revitalisering en vernieuwing van de wijken Molenakker en Berglaren zijn in een aantal fasen een deel van bestaande woningvoorraad en de inrichting van de openbare ruimten vernieuwd.

Om ruimte te maken voor deze nieuwbouw zijn in de wijken diverse woningen gesloopt, waarbij voor de betreffende bewoners naar (tijdelijke) vervangende woonruimte in de wijken is gezocht. Uitgangspunten voor het ontwerp zijn de bestaande situatie in de wijken, het programma van eisen, het bestemmingsplan en het voor de wijken opgestelde beeldkwaliteitplan geweest. De opgave was om voor deze wijken nieuwe woningen te ontwerpen vanuit respect voor de bestaande omgeving. Geen drastische veranderingen maar wel een geheel nieuwe vriendelijke uitstraling. In het ontwerp is door het ontwerpteam naast de uitwerking van de verschillende woningtypologieën ook de nodige aandacht geschonken aan de overgangen van privéruimten naar openbare ruimten, de opstallen en de erfafscheidingen.

Laride begeleidde de planvorming en verzorgde het projectmanagement.