(040) 234 8000

Contactpersoon

Anton Wijnhoven
Anton Wijnhoven
Partner - directielid
(040) 234 8005
Dirk Bax
Dirk Bax
Projectmanager
(040) 234 8004
Opdrachtgever

Wonen Limburg, Weert

Gebruiker

Land van Horne, Weert

Rol Laride

Integraal projectmanagement

Aantal m2

18.000

Architect

Inbo Architecten, Eindhoven | Architecten aan de Maas, Maastricht

Projectstatus

Ontwerpfase

Nieuwbouw woonzorgcentrum Hornehoof in Weert

Herontwikkeling bestaande locatie naar diverse woonvormen

Wonen Weert heeft in samenwerking met de gemeente Weert een stedenbouwkundige visie laten uitwerken voor de voormalige locatie van de Deken Sourenschool en het huidige zorgcentrum Van Berlo Heem, dichtbij het centrum van Weert. Inmiddels is de locatie van de Deken Sourenschool herontwikkeld en in gebruik genomen door kopers en huurders. De locatie van Van Berlo Heem wordt herontwikkeld met groepswoningen voor dementerende ouderen, vrije sector en sociale huur woningen en ruimtes voor ontmoeting en dagbesteding. In het gebouw van de zorgappartementen komt tevens een steunpunt voor Land van Horne. De vrije sector koop- en huurappartementen worden opgenomen in een tweetal woontorens. Deze ontwikkeling houdt verband met de ontwikkeling van een drietal woonzorgcomplexen in de wijken Keent, Groenewoud en Hushoven. Bewoners uit Van Berlo Heem kunnen terugkeren naar een woonzorgcomplex in hun wijk. Nadat de woonzorgcomplexen gerealiseerd zijn kan de locatie Van Berlo Heem gerealiseerd worden.

Laride verzorgt het projectmanagement. Onder onze supervisie worden alle adviseurs aangestuurd om te komen tot een passend definitief ontwerp.