(040) 234 8000

Contactpersoon

Anton Wijnhoven
Anton Wijnhoven
Partner - directielid
(040) 234 8005
Geert van der Heijde
Geert van der Heijde
Projectmanager
(040) 234 8010
Opdrachtgever

Wonen Limburg, Weert

Gebruiker

Land van Horne, Weert

Rol Laride

Projectmanagement

Aantal m2

8.350

Ingebruikname

2008

Architect

Architecten aan de Maas, Maastricht

Nieuwbouw woonzorgcomplex Zuyderborgh in Weert

Groepswoningen voor dementerenden en zelfstandig wonen onder één dak

Het woonzorgcomplex Zuyderborgh biedt huisvesting aan 30 verzorgingsplaatsen voor dementerende ouderen, opgenomen in vijf kleinschalige groepswoningen en 57 zorgappartementen. Dit complex is een uitwerking van de visie van Wonen Limburg en Land van Horne waarbij grootschalige verzorgingshuizen herontwikkeld worden tot kleinschalige woonzorgcomplexen in de diverse wijken in Weert. De zorg voor de dementerende ouderen en de bewoners van de zorg-appartementen wordt verleend door Land van Horne. Naast zorg voor bewoners uit het complex bieden zij ook 24-uurs zorg aan bewoners van de wijk Keent. Wonen Limburg heeft het complex ontwikkeld en zal het vastgoed exploiteren.

Laride verzorgde het projectmanagement en ondersteunde Wonen Limburg en Land van Horne bij de vertaling van zorg- en woonwensen naar exploitabele huisvesting. Mikel Segers van Wonen Limburg over onze rol: "De doorlooptijd van projecten is lang. Soms wel een jaar of 10. Vaak zijn we dan al weer ingehaald door de wet- en regelgeving. Toch leren we steeds weer bij en kunnen we steeds beter aansluiten op de gebruikerswensen. Laride helpt ons daarbij. Eerst als invulling van een capaciteitstekort op onze afdeling vastgoed, maar nu al jaren betrokken bij diverse ontwikkelingen. Zij zijn goed op de hoogte van zorgaspecten en financiering in de zorg."