(040) 234 8000

Contactpersoon

René Clijsen
René Clijsen
Directeur
(040) 234 8012
Opdrachtgever

Wooninc., Eindhoven

Rol Laride

Conceptontwikkeling, Procesmanagement

Architect

IAA Architecten, Enschede-Amsterdam | Buro Mien Ruys, Amsterdam

Projectstatus

Initiatieffase

Herontwikkeling Rijksmonument De Ploeg in Bergeijk

Monumentale weverij wordt dé ontmoetingsplek van Bergeijk

De Ploeg in Bergeijk, de monumentale fabriek (weverij) naar ontwerp van Gerrit Rietveld, verkeert in staat van verval. Met als doel het cultuurhistorisch object te bewaren heeft Wooninc. enkele jaren geleden de oude fabriek aangekocht. De afgelopen jaren is intensief gestudeerd naar een goede herbestemming voor De Fabriek en hoe dit op goede wijze ingepast kan worden in Bergeijk en haar omgeving.

Mogelijke plannen

De ambitie is De Ploeg en het park voor de toekomst veilig te stellen, met name door het toegankelijk te houden voor het publiek en om het gebouw een passende commerciële en culturele invulling te geven. In afstemming met de gemeente Bergeijk worden de mogelijkheden onderzocht om een maatschappelijk programma in een deel van De Ploeg onder te brengen (o.a. Theater de Kattendans, muziekschool, bibliotheek). De provincie Noord-Brabant onderkent de cultuurhistorische waarde van De Ploeg en heeft het voornemen door investering in de restauratie mede-eigenaar te worden van De Ploeg. Op dit moment wordt de beoogde participatie uitgewerkt.

Regisseur en conceptontwikkeling

Laride vervult in opdracht van Wooninc. de rol van ontwikkelmanager en procesregisseur. Om de plannen haalbaar te maken hebben wij diverse concepten ontwikkeld, waarbij ook de inwoners van Bergeijk zijn betrokken. Vanuit ons brede netwerk hebben we vervolgens partijen bij elkaar gebracht. Belangrijk is dat dit monument behouden blijft voor de gemeente, die ook jaarlijks vele toeristen trekt. De plannen zijn momenteel nog volop in ontwikkeling. Streven is om begin 2014 de daadwerkelijke restauratie ter hand te nemen.