(040) 234 8000
Opdrachtgever

Gemeente Schoonhoven | QuaWonen, Bergambacht

Rol Laride

Design & Build

Aantal m2

ca. 6.500, waarvan ca. 2.800 voor wonen

Ingebruikname

2015

Architect

Bonnemayer Architecten, Uden

Nieuwbouw MFA De Vogelweide in Schoonhoven

Plankwaliteit doorslaggevend in gunning

Samen met Moeskops' Bouwbedrijf en Bonnemayer Architecten heeft Laride middels een Design & Build opdracht MFA De Vogelweide in Schoonhoven gerealiseerd. De MFA huisvest onder één dak twee scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, een gymzaal en 23 woningen.

De gebruikers willen gezamenlijk werken aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12 jaar. In de MFA komen onderwijs, kinderopvang, sport en wonen samen. Kinderen kunnen samen opgroeien! Geheel volgens planning zijn de deuren van het gebouw in het schooljaar 2014 – 2015 geopend.

Samen werken aan maximaal resultaat

In een Design & Build opdracht werkt Laride graag samen met Moeskops’ Bouwbedrijf en Bonnemayer Architecten. De kracht schuilt in het feit dat de combinatie goed in staat is om de wensen van opdrachtgevers adequaat te vertalen naar een aansprekend ontwerp, dat past binnen de gebruikerswensen en budgettaire kaders van een D&B opdracht. Laride heeft in deze combinatie de rol van ‘vertaler’ en ‘verbinder’ naar ontwerper en bouwer. Wij zorgen dat het programma van eisen op de juiste wijze wordt vormgegeven en klopt in functionaliteit. Als procesmanager knopen we verschillende disciplines aan elkaar. Na gunning begeleiden we de gebruikersoverleggen om op detailniveau de plannen te optimaliseren. Zodra het project in de uitvoering komt, neemt Moeskops’ Bouwbedrijf de regie over.