Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Anton Wijnhoven
Anton Wijnhoven
Directie
06 - 14 373 996
Opdrachtgever

Helpt Elkander, Nuenen

Rol Laride

Projectmanagement


Aantal m2

2.500

Ingebruikname

2009

Architect

KdV Architectuur, Eindhoven

Renovatie en nieuwbouw Brede School Vrouwkensakker in Nuenen

Concept met schoolwoningen levert bijdrage aan toekomstbestendigheid

Het project betreft een renovatie van het bestaande gebouw en een nieuwbouw van 11 lokalen. Uniek is de opzet volgens het schoolwoningprincipe. In het ontwerp is reeds rekening gehouden met de mogelijkheid (een gedeelte van) het gebouw te transformeren tot een woongebouw. Partners van de brede school zijn basisschool De Nieuwe Linde (onderdeel van stichting De Eenbes), een peuterspeelzaal van stichting kinderspeelzalen Nuenen, Korein Kinderplein en buurtcentrum De Geer. Door een actieve houding van gemeente, woningbouwvereniging en partners heeft een voortvarende planontwikkeling en realisatie kunnen plaatsvinden.