Volg ons op: (040) 234 8000
Opdrachtgever

Gemeente Oisterwijk

Rol Laride

Haalbaarheidsonderzoek, Proces- en Projectmanagement

Aantal m2

3.250

Ingebruikname

2013

Architect

DAT Architecten, Tilburg

Nieuwbouw Brede School Moergestel in Oisterwijk

Flexibele groepsruimtes rondom een leerplein geven optimaal ruimte aan onderwijsvisie

Door een fusie van twee basisscholen was er in de kern Moergestel behoefte aan nieuwe huisvesting. De bestaande huisvesting was verouderd en te klein. Er werd een plan ontwikkeld voor nieuwe huisvesting op een bestaande locatie. Huisvestingsonderzoek toonde aan dat de locatie geschikt was voor de realisatie van een brede school. Hierin zijn gehuisvest een 20-klassige basisschool, een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Met oog voor politiek gevoelige context

Laride ondersteunde de gemeente Oisterwijk bij de uitwerking van het complete huisvestingsvraagstuk. Een haalbaarheidsstudie overtuigde de raad en de omwonenden dat de gekozen locatie geschikt was voor de realisatie van de nieuwe brede school. Door het ontwerp is er een natuurlijke overgang gecreëerd tussen het grootschalige verzorgingshuis en de kleinschalige woonwijk. De ‘kiss & ride’-zone regelt de verkeersdrukte rondom de school. Dankzij de intensieve samenwerking met alle partijen en met oog voor de politieke context creëerde Laride draagvlak. Na akkoord van de plannen verzorgde Laride het volledige proces- en projectmanagement van start ontwerpfase tot en met oplevering en nazorg.


Fotografie: Fotostudio Image & Motion