Volg ons op: (040) 234 8000
Opdrachtgever

Gemeente Horst aan de Maas


Rol Laride

Planvorming, Procesmanagement, Projectmanagement


Aantal m2

1.600

Ingebruikname

2012

Architect

Van Herpt Architecten, Uden

Nieuwbouw Brede Maatschappelijke Voorziening Kronenberg in Horst aan de Maas

Voorzieningencluster maakt centrum dorpskern toekomstwaardig

De basisschool in het kerkdorp Kronenberg was nodig aan vervanging toe. Bovendien verdwenen steeds meer voorzieningen uit het dorp. Om het dorp meer toekomstwaarde te bieden en de levendigheid te vergroten is besloten een brede maatschappelijke voorziening te realiseren, die buurtfuncties combineert en mensen samenbrengt.

Daarvoor werd de voormalige gymzaal - gelegen naast het bestaande dorpshuis - gesloopt. Op de vrijgekomen locatie werd een school gebouwd. De gymzaal werd verplaatst naar de andere zijde van het dorpshuis, waardoor er een cluster ontstond van school, dorpshuis en gymzaal. Door multifunctioneel gebruik van de ruimtes waren minder m2 nieuwbouw noodzakelijk. De relatie tussen BMV Kronenberg en het dorpscentrum is versterkt door de basisschool en het schoolplein te positioneren aan de centrumzijde van het gemeentehuis. Het schoolplein staat in directe verbinding met het dorpsplein en is multifunctioneel inzetbaar bij dorpsfestiviteiten, wat de levendigheid in het dorp terugbrengt.

Haalbaar door draagvlak partners

Bij de ontwikkeling van een brede maatschappelijke voorziening is het belangrijk om alle partners en gebruikers op één lijn te krijgen. Laride verrichtte een haalbaarheidsstudie, ontwikkelde een plan en zorgde voor draagvlak bij betrokken partijen, gebruikers en de gemeenschap. Door een gemeentelijke herindeling werd het besluitvormingsproces nog een keer overgedaan. Na goedkeuring door de gemeenteraad verzorgde Laride het proces- en projectmanagement van voorontwerp tot oplevering en nazorg.

Fotografie: Fotostudio Image & Motion