(040) 234 8000

Contactpersoon

Anton Wijnhoven
Anton Wijnhoven
Partner - directielid
(040) 234 8005
Geert van der Heijde
Geert van der Heijde
Projectmanager
(040) 234 8010
Opdrachtgever

Gemeente Eersel

Rol Laride

Projectmanagement


Aantal m2

2.170

Ingebruikname

2010

Architect

KdV Architectuur, Eindhoven | Timmers & Co., Vessem

Nieuwbouw MFA De Rosdoek, Wintelre

Alle voorzieningen voor kind en gezin onder één dak

De gemeente Eersel heeft in 2007 het besluit genomen om in de kern van Wintelre een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren. Ten behoeve van deze MFA is een gedeelte van de bestaande basisschool met peuterspeelzaal gesloopt, waarna het te handhaven bouwdeel werd uitgebreid met een nieuwbouw van circa 2.100 m2.

Door de deelnemende partners (basisschool, gemeenschapshuis, peuterspeelzaal en kinderopvang) is een zogenaamd “Brede School concept” gerealiseerd, waarbij de partners intensief rondom kinderen en hun ouders/verzorgers samenwerken en hun diensten en activiteiten onderling afstemmen. De MFA biedt dus alle voorzieningen rondom kind en gezin onder één dak.

Het gebouw bestaat uit een aantal onderwijsgerelateerde ruimten voor de basisschool, een sportzaal, een multifunctionele zaal met foyer, ruimten voor kinderopvang en peuterspeelzaal, een jeugdruimte en een muziekruimte. Tevens zijn er een aantal ruimten die onder meer door het consultatiebureau, de schoolarts en het maatschappelijk werk gebruikt kunnen worden.