Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Anton Wijnhoven
Anton Wijnhoven
Directeur
06 - 14 373 996
Geert van der Heijde
Geert van der Heijde
Projectmanager
06 - 13 759 147
Opdrachtgever

Helpt Elkander, Nuenen

Rol Laride

Risicodragend projectmanagement

Aantal m2

3.920 Brede School | 1.740 appartementen

Ingebruikname

2011

Architect

KdV Architectuur, Eindhoven

Nieuwbouw Brede School en appartementen Andriesplein in Nuenen

Intensief overleg met gebruikers en omwonenden leidden tot passend gebouw

Het PO-cluster Andriesplein en de bovengelegen appartementen zijn gerealiseerd op de locatie van de voormalige Andrieskerk (Andriesplein). De positie van het gebouw is bepaald door de aanwezige groenstructuur op de locatie, het zogenaamde “trouwlaantje”. Het ontwerp is ontstaan uit een intensief overleg met alle partijen van de brede school en de omwonenden, die zich in een belangenvereniging hebben verenigd. De brede school bestaat uit basisschool De Triangel, basisschool ’t Palet, kinderopvang Kids Society Erica en stichting kinderspeelzalen Nuenen. Boven de brede school zijn 14 sociale huurwoningen van woningbouwvereniging Helpt Elkander gebouwd. Laride heeft het project risicodragend uitgevoerd, waardoor de opdrachtgever garantie had op het gebied van planning, budget en kwaliteit.