(040) 234 8000
Opdrachtgever

Gemeente Etten-Leur

Rol Laride

Design & Build

Aantal m2

4.473

Ingebruikname

2014

Architect

Bonnemayer Architecten, Uden

Projectstatus

Realisatiefase

Nieuwbouw Brede School Plus D'n Overkant in Etten-Leur

Onderwijs, opvang en wijkcentrum op één locatie

Via een Europese aanbesteding hebben Laride en Moeskops' Bouwbedrijf de Design & Build opdracht van Gemeente Etten-Leur gekregen voor het plan Spoorzone. In samenwerking met Bonnemayer Architecten is het plan uitgewerkt. Dit plan, betreft het ontwerp en de realisatie van een tweelaags gebouw voor een 25 klassige brede school met kantoorruimten, gymzaal, kinderdagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang (BSO) en een multifunctioneel middengebied bestaande uit werktheater, speellokaal, aula, multifunctionele ruimte en wijkcentrum. Tevens wordt rondom de school het speelplein inclusief speeltoestellen en speelaanleidingen aangelegd met een parkeerterrein en een educatief park. Laride won deze Design & Build opdracht vanwege de onderscheidende aanpak en het ruimtelijk ontwerp.

Samen werken aan maximaal resultaat

In een Design & Build opdracht werkt Laride graag samen met Moeskops’ Bouwbedrijf en Bonnemayer Architecten. De kracht schuilt in het feit dat de combinatie goed in staat is om de wensen van opdrachtgevers adequaat te vertalen naar een aansprekend ontwerp, dat past binnen de gebruikerswensen en budgettaire kaders van een D&B opdracht. Laride heeft in deze combinatie de rol van ‘vertaler’ en ‘verbinder’ naar ontwerper en bouwer. Wij zorgen dat het programma van eisen op de juiste wijze wordt vormgegeven en klopt in functionaliteit. Als procesmanager knopen we verschillende disciplines aan elkaar. Na gunning begeleiden we de gebruikersoverleggen om op detailniveau de plannen te optimaliseren. Zodra het project in de uitvoering komt, neemt Moeskops’ Bouwbedrijf de regie over.

Fotografie: Image & Motion