Volg ons op: (040) 234 8000
Opdrachtgever

Gemeente Best, Hurks Bouw en vastgoed, Eindhoven, Wooninc., Eindhoven

Rol Laride

Design & Build

Aantal m2

8.700

Ingebruikname

2010

Architect

Van den Pauwert Architecten, Eindhoven

Nieuwbouw Brede School Wolvenhei en woningen in Best

Een winnend plan voor kinderen, bewoners en de buurt

Door de gemeente Best werd een prijsvraag uitgeschreven voor de realisatie van een basisschool met 16 lokalen, minimaal 40 woningen met parkeervoorziening op eigen terrein, ruimte ten behoeve van huisgebonden beroepen en een buurtvoorziening van circa 300 m2. Hierop is door Hurks in samenwerking met Van den Pauwert architecten en Laride een plan gepresenteerd dat uiteindelijk als winnend ontwerp is aangewezen. Om het uitgebreide programma verantwoord op de relatief kleine locatie te plaatsen is een deel van de woningen boven het schoolplein gerealiseerd.

De school en de buurtvoorziening vormen samen een compact volume van twee bouwlagen. Op de begane grond liggen naast de buurtvoorziening de aula en de ruimten voor de onderbouw. Buurtvoorziening en school kunnen elkaars ruimten gebruiken en in de toekomst is verschuiving van de scheiding tussen beide functies mogelijk. Vanuit de hoge aula klimt een tribunetrap voor voorstellingen naar de verdieping. Hier liggen rond een patio de lokalen voor de bovenbouw en de ondersteunende ruimten.