Volg ons op: (040) 234 8000
Opdrachtgever

Gemeente Graafstroom

Rol Laride

Procesmanagement, Projectmanagement, Directievoering, Toezicht

Aantal m2

600

Ingebruikname

2014

Architect

Van Es Architecten, Sliedrecht

Nieuwbouw MFA 't Wingerds hof in Wijngaarden

Nieuwe wijkvoorziening versterkt leefbaarheid in kern Wijngaarden

De bestaande huisvesting voor biljartvereniging ‘De Lukkie Klos’, ijsclub ‘Nooit Gedacht’, schietvereniging ‘De Vrijheid’ en het verenigingsgebouw ‘De Haveling’ was verouderd. Laride verrichtte een locatie- en haalbaarheidsonderzoek voor gezamenlijke huisvesting op één locatie en loodste de plannen door de raad.

Nieuw onderdak voor verenigingsleven Wijngaarden

De MFA Wijngaarden wordt een laagdrempelige maatschappelijke voorziening die functioneert als ontmoetingsplaats voor het dorp en omstreken. Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan het verenigingsleven van Wijngaarden en biedt de inwoners de gelegenheid actief te participeren in de samenleving. Door de nieuwbouw wordt de leefbaarheid van de kern versterkt en ontstaat er een duurzaam toekomstvast scenario voor de verenigingen in Wijngaarden. Dit project past binnen de strategische doelstelling van de gemeente Graafstroom die zegt dat ‘De Waard’ krachtige kernen moet hebben, kernen die leefbaar zijn. Met dit project wordt een belangrijke impuls gegeven aan de versterking van de leefbaarheid in de kern Wijngaarden.

Ontwerp sluit aan bij landelijke omgeving

De nieuwbouw van de MFA is gelegen op een historische en beeldgevoelige locatie aan het karakteristieke dorpslint. Als bouwtypologie is dan ook aansluiting gezocht bij de bouwstijl van boerderijen en andere bebouwing uit de omgeving, afgewerkt met een moderne tint.

Samenwerking

Voor de verenigingen betekent de gezamenlijk huisvesting geven en nemen. Ruimtes worden gedeeld en er zijn beheer en exploitatie afspraken gemaakt voor het toekomstige gebruik. Dit is georganiseerd in de Stichting MFA Wijngarden. Laride begeleidde de totstandkoming van de samenwerking en verzorgde het projectmanagement.