Volg ons op: (040) 234 8000
Opdrachtgever

Gemeente Heeze-Leende

Rol Laride

Huisvestingsonderzoek, Procesmanagement, Projectmanagement


Aantal m2

1.263

Ingebruikname

2013

Architect

KdV Architectuur, Eindhoven

Nieuwbouw Brede School Sint Jan in Leenderstrijp

Door koppeling van nieuwe basisschool aan bestaande gymzaal ontstaat multifunctioneel complex voor kleine gemeenschap

Het schoolgebouw van basisschool Sint Jan in Leenderstrijp was aan renovatie toe. Laride heeft op verzoek van de gemeente de mogelijkheden voor renovatie en nieuwbouw onderzocht. Op basis van dit huisvestingsonderzoek is besloten een nieuwe school te bouwen tegen het bestaande gemeenschapshuis en de bijbehorende gymzaal. Doorslaggevend hiervoor is geweest dat door deze koppeling er een veel multifunctionelere dorpsvoorziening ontstaat voor leren, opvang, spelen, sporten en ontmoeten.

De beschikbare ruimte en het uitgangspunt om het gebouw te voorzien van een hellend dak heeft geleid tot een gebouw in deels twee bouwlagen. In de bovenste bouwlaag zijn de personeelsruimtes en kantoren gesitueerd. De onderwijsruimten bevinden zich op de begane grond. Daartussen zijn gemeenschappelijke werkplekken in een multifunctionele ruimte gesitueerd die naast de school in de avonduren ook gebruikt kunnen worden door het dorp als vergaderruimte, of voor voorstellingen, repetities, cursussen, e.d.

Draagvlak en betrokkenheid

Laride verrichtte in opdracht van de gemeente een onderzoek naar zowel renovatie van de bestaande school als nieuwbouw. Koppeling van nieuwbouw aan de bestaande dorpsaccommodatie zou de meeste meerwaarde opleveren. Om draagvlak te creëren bij zowel de toekomstige gebruikers als de dorpsbewoners zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd om wensen te inventariseren en plannen toe te lichten. Dankzij de betrokkenheid en het gecreëerde draagvlak van de gemeenschap voor het project, is het proces vlekkeloos doorlopen.

Fotografie: Fotostudio Image & Motion