Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Berend Swinkels
Berend Swinkels
Directeur
06 - 30 033 640
Opdrachtgever

Gemeente Laarbeek

Rol Laride

Planontwikkeling, Projectmanagement

Aantal m2

Kindcentrum 2.700, Ontmoetingscentrum 1.000

Ingebruikname

2013

Architect

Frencken | Scholl Architecten, Maastricht

Nieuwbouw Kindcentrum De Raagten in Beek en Donk

Volwaardig voorzieningencluster versterkt leefbaarheid

Om de kwaliteit van de voorzieningen in de kernen van de gemeente op peil te houden heeft de gemeente Laarbeek besloten het bestaande ontmoetingscentrum Donk uit te breiden en een kindcentrum te realiseren, om zo een volwaardig voorzieningencluster in het dorp te creƫren. Op de plek van de voormalige bibliotheek is Kindcentrum De Raagten gebouwd met daarin onderwijs- en opvangfaciliteiten. Het ontmoetingscentrum is verbouwd en uitgebreid met bibliotheek en een gymzaal, alsmede een uitbreiding voor de lokale omroep.

Het integrale kindcentrum biedt onderdak aan basisschool De Raagten, een peuterspeelzaal, buitenschoolse en tussenschoolse opvang. De kinderen kunnen gebruik maken van allerlei gezamenlijke faciliteiten, zoals de gymzaal, een creatief atelier en een natuurlijk buitenspeelterrein. Ook is er een keuken waar samen met de kinderen gekookt kan worden, een speelzaal en een gezamenlijke aula met podiumtrap waar ook voorstellingen georganiseerd kunnen worden. De gebruikers hebben een gezamenlijke visie opgesteld, waardoor een doorgaande lijn in de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen geboden kan worden.

Vloeiend procesmanagement

Laride was vanaf het begin bij de plannen voor de voorzieningenclusters in de gemeente Laarbeek betrokken, inclusief Voorzieningencluster Donk. Uitgangspunt was om de leefbaarheid in de kern Donk te verbeteren en de voorzieningen toekomstwaardig te maken. Er is een integraal plan ontwikkeld waarbij de basisschool, samen met kinderopvangfaciliteiten, een nieuw onderkomen krijgt in Kindercentrum De Raagten. Het bestaande ontmoetingscentrum is verbouwd en uitgebreid. De grond ter plaatse van de oude basisschool is door gemeente Laarbeek verkocht ten behoeve van woningbouwontwikkeling. Laride begeleidde het proces vanaf het initiatief tot en met het ontwerp, de uitvoering en oplevering. Tussen het ontmoetingscentrum en het kindcentrum ontstaat een plein waar omwonenden elkaar kunnen ontmoeten.

Fotografie: Fotostudio Image & Motion