Volg ons op: (040) 234 8000
Opdrachtgever

SKOzoK

Rol Laride

Haalbaarheidsonderzoek, Procesmanagement, Projectmanagement, Bouwmanagement

Aantal m2

1.145

Ingebruikname

2012

Architect

KdV Architectuur, Eindhoven

Nieuwbouw kindcentrum De Grasspriet in Valkenswaard

Onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering gaan hand in hand

De huisvesting van basisschool De Vlaswiek was technisch verouderd en sloot niet meer aan op het onderwijs van nu. Renoveren en/of aanpassen van het gebouw zou niet het gewenste resultaat opleveren en geen verstandige keuze zijn in vergelijking tot de investeringskosten voor nieuwbouw. De ambitie was een flinke kwaliteitsverbetering van het onderwijs, zodat de school weer een sterke positie inneemt binnen haar verzorgingsgebied. In samenwerking met Peuterdorp (peuterspeelzaal) en Kinderstad (buitenschoolse opvang) heeft de school een nieuwe pedagogische visie opgesteld.

In het nieuwe onderwijsgebouw krijgen 2 groepen van 25-30 kinderen gezamenlijk les in een multifunctionele onderwijsruimte. Deze ruimte is door schuifwanden flexibel in te delen, waardoor er klassikaal, individueel en in groepjes gewerkt kan worden. Het multifunctioneel gebruik van ruimtes betreft ook de uitwisseling van ruimtes tussen de peuterspeelzaal met de kleutergroepen en het gezamenlijk gebruik van de aula. Tijdens schooltijden maakt de school tevens gebruik van de BSO-ruimte. Met het nieuwe kindcentrum is invulling gegeven aan onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering van de school.

Samenwerking als basis voor een goed resultaat

Sinds 2001 waren er allerlei initiatieven voor vervangende huisvesting voor basisschool De Vlaswiek als onderdeel van een grotere ontwikkeling. De haalbaarheid van de integrale ontwikkeling bleef echter uit. In opdracht van SKOzoK heeft Laride in 2010 de ontwerpfase opgestart voor de brede school. Onder verantwoordelijkheid van Laride is samen met ontwerpende partijen en gebruikers het ontwerp uitgewerkt waarna begin 2012 de realisatie van de nieuwbouw kon starten. Laride heeft zowel het ontwikkel- en realisatieproces begeleid als de sloop en realisatie van de tijdelijke huisvesting.

Fotografie: Fotostudio Image & Motion