Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Anton Wijnhoven
Anton Wijnhoven
Directeur
06 - 14 373 996
Opdrachtgever

Woningbouwvereniging Helpt Elkander, Nuenen i.s.m. gemeente Nuenen

Rol Laride

Haalbaarheidsonderzoek, Procesmanagement, Risicodragend projectmanagement

Aantal m2

Brede school 2.280, Appartementen 2.540, Dorpshuis 620

Ingebruikname

2011

Architect

LSWA Architecten, Oirschot

Herontwikkeling en nieuwbouw Combiproject Gerwen

PON-onderzoek leidt tot transformatie van dorpshuis naar MFA / brede school

Naar aanleiding van een leefbaarheidsonderzoek door PON (*) heeft de gemeente Nuenen een subsidie ontvangen vanuit het combifonds. Dit was de stimulans tot een verbouwing en functionele verbetering van het huidige dorpshuis. Woningbouwvereniging Helpt Elkander en de gemeente Nuenen hebben naar aanleiding hiervan het leefbaarheidsvraagstuk breder opgepakt en hebben een brede school ontwikkeling gestimuleerd.

Het resultaat is een herontwikkeling van de bestaande locatie met daarop een brede school (met basisschool St. Clemens, peuterspeelzaal Gerwen, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang door Kids Society Erica en een gymzaal) en een twintigtal woningen voor ouderen. Met de bewoners van de woningen ligt er een duidelijke relatie met het dorpshuis. In het dorpshuis kunnen activiteiten georganiseerd worden en kan begeleiding plaatsvinden waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Dit is de achtergrond van de subsidies uit het combifonds. De leefbaarheid in de kern is verbeterd door de combinatie van alle projectonderdelen.

Ontzorgen met resultaatgarantie

Laride was betrokken bij de ontwikkeling en realiseerde het gebouw op basis van risicodragend bouwmanagement. Met deze resultaatgarantie waren de opdrachtgevers verzekerd van een project dat binnen tijd en budget zou worden opgeleverd.

* Het PON in Tilburg is een sociaal en cultureel kennisinstituut dat een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling aan een sociaal duurzame samenleving.