(040) 234 8000

Contactpersoon

Anton Wijnhoven
Anton Wijnhoven
Partner - directielid
(040) 234 8005
Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven | BMV, Veldhoven

Rol Laride

Design & Build

Aantal m2

5.300

Ingebruikname

2014

Architect

Bonnemayer Architecten, Uden

Nieuwbouw MFA Veldhoven Midden in Veldhoven

Transparant middengebied verbindt functies

BMV, Bonnemayer Architecten, Installatiebureau Van Hout en Laride hebben op basis van een Design & Build aanbesteding van de gemeente Veldhoven opdracht gekregen voor de ontwikkeling en realisatie van MFA Veldhoven Midden.

Huisvesting van onder andere basis- en speciaal onderwijs, kinderopvang, Jeugdzorg en GGD

MFA Veldhoven Midden is één van de drie brede school ontwikkelingen binnen de gemeente Veldhoven en heeft een overstijgende functie voor Veldhoven Midden. De MFA biedt onderdak aan een veelheid van functies, zoals een basisschool, speciaal onderwijs en educatief centrum van Veldvest, Kinderopvang Nummereen, Welzijnswerk en vluchtelingenwerk Stimulans, Consultatiebureau ZuidZorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, Onderzoeksbureau GGD, Boddaertcentrum De Combinatie Jeugdzorg en Sociale Hulpverlening Dommelregio.

Laride en Design & Build

In een Design & Build opdracht heeft Laride de rol van 'vertaler' en 'verbinder' naar ontwerper en bouwer. Wij zorgen dat het programma van eisen op de juiste wijze wordt vormgegeven en klopt in functionaliteit. Als procesmanager knopen we verschillende disciplines aan elkaar. Na gunning begeleiden we de gebruikersoverleggen om op detailniveau de plannen te optimaliseren. Zodra het project in uitvoering komt, neemt het bouwbedrijf de regie over.

Fotografie: Joep Jacobs