Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Dirk Bax
Dirk Bax
Projectmanager
06 - 30 181 992
Opdrachtgever

Stichting Woonpartners, Helmond

Rol Laride

Huisvestingsonderzoek, Projectmanagement

Aantal m2

5.800

Ingebruikname

2012

Architect

Frencken | Scholl Architecten, Maastricht

Nieuwbouw onderwijshuisvesting en kindcentrum in Helmond-Noord

Onderwijshuisvesting Noorderpoort en Kindcentrum Mozaïek geven extra impuls aan leefbaarheid in de wijk

Om de wijk Helmond-Noord nieuw leven in te blazen en de kinderfaciliteiten te concentreren op één centrale plek heeft woningcorporatie Woonpartners samen met de gemeente Helmond, QliQ Primair Onderwijs, Spring Kinderopvang, Stichting Welzijn Helmond (SWH) en ROC Ter AA een nieuwe brede school gerealiseerd. De groene omgeving en de locatie inspireerden de architect tot een ovaal ontwerp dat voldoende ruimte én geborgenheid biedt. Door het regelmatige patroon in de ramen en de gekleurde entreeportalen wordt het gebouw voor kinderen in herkenbare kleine delen verdeeld.

Het gebouw biedt onderdak aan een 20-klassige basisschool, een gymzaal, een kinderdagverblijf (2 groepen dagopvang), een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, leslokalen voor ROC Ter AA en nieuwe kantoren voor QliQ Primair Onderwijs en Stichting Welzijn Helmond. Woningcorporatie Woonpartners heeft in het kader van duurzaam bouwen gekozen om de warmte- en koudevoorziening voor het gebouw te regelen door middel van een extern geplaatste warmte- / koudeopslag in combinatie met een warmtepomp. Daarnaast voorziet een zonneboiler de sporthal van warm water.

Laride ondersteunde de gemeente Helmond bij de uitwerking van het complete huisvestingsvraagstuk. Een haalbaarheidsstudie maakte de mogelijkheden op de locatie concreet en inzichtelijk. Daaruit bleek dat de plannen financieel haalbaar waren. Als vervolg hierop heeft Laride het volledige proces- en projectmanagement verzorgd van start ontwerpfase tot en met oplevering en nazorg. De verschillende duurzame ambities werden in lijn gebracht, vertaald naar concrete maatregelen en afgestemd op het beschikbare budget. Door de integrale uitwerking van het plan met de architect, constructeur en installatieadviseur werd onder leiding van Laride een maximaal haalbaar resultaat bereikt.