Volg ons op: (040) 234 8000
Opdrachtgever

Gemeente Etten-Leur

Rol Laride

Design & Build

Aantal m2

4.160

Ingebruikname

2013

Architect

Bonnemayer Architecten, Uden

Nieuwbouw Brede School De Vleer Plus in Etten-Leur

Beeld, kwaliteit en prijs leidend in aanbestedingstraject

Vanuit een WijkOntwikkelPlan heeft de gemeente Etten-Leur besloten het basisonderwijs in de wijk Hooghuis en het wijkgebouw De Vogelaar te centraliseren op één plek en in één gebouw. Voor de bouw van dit complex heeft de gemeente gekozen voor de bouwvorm Design & Build om daarmee grip te krijgen op de kosten en de kwaliteit.

In "De Vleer" zijn OBS de Springplank, RKBS de Hofstee en peuterspeelzaal ’t Kwetternest gehuisvest. Daarnaast is er kinderopvang voor 0-4 jarigen en kunnen kinderen van de basisscholen ter plekke naar de BSO van Surplus. Buurthuis de Vogelaar heeft een eigen ruimte in het pand, en kan van de multifunctionele ruimte gebruik maken. Er is ook een nieuwe gymzaal. In de nieuwe brede school draait het om het vergroten van ontwikkelingskansen voor kinderen én het versterken van de buurt.

Bijzonder aan het plan is dat de kinderen via de galerijen hun laslokalen betreden. Daardoor is er minimaal ‘verkeer’ binnen de school, wat de veiligheid ten goede komt. Door dit ontwerp is er bovendien meer ruimte op de gangen en in de groepsruimtes voor multifunctioneel gebruik. Ook het speellokaal, het werktheater en de aula zijn multifunctioneel in te delen.

Samen werken aan maximaal resultaat

In een Design & Build opdracht werkt Laride graag samen met Moeskops’ Bouwbedrijf en Bonnemayer Architecten. De kracht schuilt in het feit dat de combinatie goed in staat is om de wensen van opdrachtgevers adequaat te vertalen naar een aansprekend ontwerp, dat past binnen de gebruikerswensen en budgettaire kaders van een D&B opdracht. Laride had in deze combinatie de rol van ‘vertaler’ en ‘verbinder’ naar ontwerper en bouwer. Onze taak was ervoor te zorgen dat het programma van eisen op de juiste wijze werd vormgegeven en klopte in functionaliteit. Als procesmanager knopen we verschillende disciplines aan elkaar. Na gunning begeleidden we de gebruikersoverleggen om op detailniveau de plannen te optimaliseren. Zodra het project in de uitvoering kwam, nam Moeskops’ Bouwbedrijf de regie over.

Fotografie: Fotostudio Image & Motion