Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

René Clijsen
René Clijsen
Strategisch adviseur
06 - 53 737 650
Opdrachtgever

Wooninc., Eindhoven en gemeente Aalst, Waalre

Rol Laride

Projectmanagement

Aantal m2

5.100

Ingebruikname

2012

Architect

DMV Architecten, Kerkrade

Nieuwbouw Brede School Aalst in Waalre

Vervangende nieuwbouw creëert inspirerende omgeving voor leren en opgroeien

In de gemeente Aalst-Waalre waren de bestaande basisscholen dringend toe aan een betere huisvesting. De schoolgebouwen en de noodlokalen voldeden niet langer aan de geldende huisvestingseisen voor scholen. Een structurele oplossing was noodzakelijk. De gemeente koos samen met Wooninc. voor een nieuw te bouwen brede school aan de Maximiliaanlaan in Aalst.

Brede School Aalst heeft een multifunctioneel karakter waarbij verschillende voorzieningen onder één dak zijn samengebracht. Het gebouw bestaat uit 30 klassen voor een tweetal basisscholen (Ekenrooi en St. Christoffel) en ruimten voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en jeugdbibliotheek.

Laride verzorgde in opdracht van Wooninc. het complete projectmanagement. Dankzij de strakke directievoering werd het project binnen budget, tijd en kwaliteit gerealiseerd. Na oplevering hielp Laride de gebruikers bij de juiste keuzes ten aanzien van beheers- en gebruiksaspecten.