Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Dirk Bax
Dirk Bax
Projectmanager
06 - 30 181 992
Opdrachtgever

Wooninc., Eindhoven

Rol Laride

Projectmanagement

Aantal m2

1.280

Ingebruikname

2012

Architect

Inbo Architecten, Eindhoven

Nieuwbouw Kindcentrum De Parel in Heeze

Toekomst voor kinderen in jaren ’60 wijk

Kindcentrum De Parel vervangt de oude Bergerhofschool uit 1967. De basisschool werkt in het kindcentrum samen met kinderopvang Joepie. Er is een school, kinderopvang en een peuterspeelzaal gevestigd, maar toch mag het, volgens het management, geen brede school genoemd worden, want de samenwerking reikt verder dan alleen multifunctioneel gebruik van ruimtes. De basis is een gezamenlijke pedagogische visie en het werken vanuit één team. Zo kan een kind zich maximaal ontwikkelen. Het gebouw herbergt een basisschool van 6 lokalen, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Een aantal ruimtes zoals de speelzaal, het handvaardigheidslokaal, de computerruimte en de aula worden gemeenschappelijk gebruikt.

Kindcentrum De Parel is onderdeel van de ontwikkeling van de locatie Bergerhof. Naast het kindcentrum worden acht patiowoningen gerealiseerd op de voormalige locatie van de Bergerhofschool. Deze woningen worden via een 'Kiss & Ride' zone met de nieuwe basisschool verbonden en gebouwd in de vorm van een halve cirkel.

Korte en efficiënte doorlooptijd

Samen met betrokkenen is in korte tijd dit kindcentrum gerealiseerd. Laride verzorgde het projectmanagement vanaf ontwerp tot en met realisatie en oplevering. De bouw vond plaats in de nabijheid van de oude Bergerhofschool. Gefaseerd is het speelterrein in beslag genomen vanwege de bouwactiviteiten. Nu de nieuwbouw klaar is en de oude school gesloopt, kunnen de kinderen weer op een groot terrein buiten spelen.