Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Maurice van Oort
Maurice van Oort
Projectmanager
06 - 15 466 425
Opdrachtgever

Casade

Rol Laride

Proces- en projectmanagement

Aantal m2

75 appartementen

Architect

De Loods architecten en adviseurs, Aarle-Rixtel

Sociale huurwoningen Kasteellaan Waalwijk

Creatief onderzoek Laride leidt tot haalbaar plan met 75 sociale huurwoningen voor Casade in Waalwijk. Op de plek van de voormalige basisschool Besoyen aan de Kasteellaan en de Burgemeester Verwielstraat in Waalwijk was aanvankelijk een plan voor vrije sector woningen ontwikkeld. Laride heeft voor Casade een haalbaar plan ontwikkeld met twee nieuwe woongebouwen met in totaal 75 sociale huurappartementen.

Herontwikkeling school met sociaal woningbouwprogramma

Casade is eigenaar van het voormalige schoolgebouw Besoyen aan de Kasteellaan 71 in Waalwijk. Voor deze locatie was een plan met vrije sector huurwoningen uitgewerkt. Het bestemmingsplan werd hiervoor aangepast. Casade gaat deze locatie nu herontwikkelen met een sociaal woningbouwprogramma.

Nieuw bestemmingsplan locatie Kasteellaan

Laride heeft hiervoor een massastudie uitgevoerd, bestaande uit een torengebouw en galerijgebouw. De Loods Architecten heeft vervolgens een ontwerp uitgewerkt. Voor de realisatie van het plan zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden. Dit nieuwe voorontwerp bestemmingsplan ligt nu ter inzage bij de gemeente Waalwijk. Voorts zal Laride Casade begeleiden en compleet ontzorgen in het proces van proces- en projectmanagement. Met draagvlak van de stakeholders zal het plan vervolgens uitgewerkt worden, waarbij sprake is van een beheersbaar proces en heldere communicatie.

Twee woongebouwen

Aan de Kasteellaan en Burgemeester Verwielstraat in Waalwijk worden twee nieuwe woongebouwen gerealiseerd. Het ene gebouw heeft 47 appartementen verdeeld over tien verdiepingen en staat op de hoek. Het andere gebouw heeft 28 appartementen verdeeld over vier verdiepingen en ligt aan de Kasteellaan. De gevelstenen van beide gebouwen sluiten aan bij de architectuur van de omliggende bebouwing. Tussen en rondom de twee gebouwen komt beplanting, zoals gras, bomen en hagen. Verder krijgt de locatie 75 parkeerplaatsen, een voor ieder appartement.

Hoogbouw Burgemeester Verwielstraat

Het gebouw op de hoek van de Kasteellaan en de Burgemeester Verwielstraat staat wat verder van de omliggende bebouwing en de straat. De hoofdentree komt direct tegenover de oversteekplaats naar het Hertog Janpark. Op elke woonverdieping liggen vijf driekamer-appartementen rond de liften en het trappenhuis. Het hele gebouw krijgt daardoor rondom een woonuitstraling. Door de plaats van het gebouw geeft dit alleen schaduw op het eigen parkeerterrein en op de noordelijk gelegen begraafplaats.

Laagbouw Kasteellaan

Het gebouw aan de Kasteellaan is langwerpig en sluit aan op de hoogte van het bestaande woongebouw verderop in de straat. Ook hier liggen de twee- en driekamerappartementen rondom de liften en het trappenhuis. De hoofdentree ligt aan de Kasteellaan en aan de achterkant zijn individuele bergingen voor alle bewoners.

ParkerenIeder appartement krijgt op het eigen terrein een parkeerplaats. Aan de Loondonk komt een inrit naar een parkeerterrein met 75 parkeerplaatsen en een groenstrook ertussenin. Deze parkeerplaats vormt de afscheiding naar de aangrenzende begraafplaats. Tegenover de inrit aan de Loondonk komen 16 openbare parkeerplaatsen.

Informatiefilm

Zie hier de presentatiefilm voor de nieuwbouwplannen voor de locatie Kasteellaan/Burg. Verwielstraat.